นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ 'เชียงราย' แก้ไขปัญหา 'หมอกควัน ไฟป่า' 24 ก.ย.นี้

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ 'เชียงราย' แก้ไขปัญหา 'หมอกควัน ไฟป่า' 24 ก.ย.นี้
22 กันยายน 2563
183

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่มอบนโยบายการแก้ไขปัญหา “หมอกควัน ไฟป่า” แก่ 17 ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ พร้อมร่วมปลูกป่ากับชาวจังหวัดเชียงราย 24 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ณ ศูนย์แถลงข่าว ทำเนียบรัฐบาล  นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร พร้อมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา “หมอกควันไฟป่า” ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และร่วมปลูกต้นไม้กับชาวจังหวัดเชียงรายในโครงการ “ปลูกป่า-ป้องกันไฟป่า” อำเภอเมืองเชียงรายด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยกำหนดการนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีภารกิจสำคัญ ดังนี้ ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับวิถีชีวิตใหม่” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพให้ก้าวไกล ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดภาคเหนือปี 2563 และแผนการดำเนินงานปี 2564  ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  โอกาสนี้ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา จะนำเสนอความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูต้นน้ำ “ฝายตามแนวพระราชดำริ” ด้วย 

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว จ. เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมปลูก “ต้นกาสะลองคำ” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชาวจังหวัดเชียงรายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วม “ปลูกต้นไม้ สู้ไฟ” และร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนประชาชนจังหวัดเชียงราย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง