เช็ค 'สินเชื่อ' สำหรับผู้ค้า 'ขายของออนไลน์' กู้ได้ แบบไม่ต้องค้ำประกัน

เช็ค 'สินเชื่อ' สำหรับผู้ค้า 'ขายของออนไลน์' กู้ได้ แบบไม่ต้องค้ำประกัน
23 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
18,847

รวมธนาคารปล่อย "สินเชื่อ" สำหรับผู้ขายของออนไลน์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แบบไม่ต้องมีการ "ค้ำประกัน"

เงินหมุนเวียน หรือสภาพคล่อง เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ทำให้ "ธุรกิจ" ต่างๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ "สินเชื่อ" สำหรับผู้ประกอบการจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SMEs รวมถึงผู้ที่ "ขายของออนไลน์" โดยเฉพาะช่วงที่การเติบโตของตลาด "การค้าขายออนไลน์" ขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์ "โควิด-19" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวม "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" สำหรับกลุ่ม "พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์" โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลในการค้ำประกัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการสต๊อก ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และเข้าใกล้เป้าหมายทางธุรกิจได้อีกขั้น 

 1. ธนาคารเอสเอ็มอี ดีแบงค์ และ ไปรษณีย์ไทย 

160083822488

"ไปรษณีย์ไทย" มองเห็นโอกาสในการสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย จึงได้ร่วมมือกับ "ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย" หรือ "SME D Bank" เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ส่งของพัสดุเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ของไปรษณีย์ไทยสามารถขอสินเชื่อได้ เพียงนำประวัติการซื้อขายผ่านแอพพลิเคชัน wal[email protected] ที่แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนของรายได้ มาเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่อ 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อโครงการนี้ นอกจากจะต้องเป็นลูกค้าที่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ของไปรษณีย์ไทยแล้ว จะต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยมากกว่า 50% รวมทั้ง มีประวัติการใช้บริการ COD ของไปรษณีย์ไทยไม่น้อยกว่า 60 วัน มาแสดงประกอบการขอรับสินเชื่อของ SME D Bank และทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าแต่ละราย

รายละเอียด "สินเชื่อ" 

- "สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)" วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ปรับปรุง ตลอดจนสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ
- ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
- บุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี 3 ปีแรก
- นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี 3 ปีแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์: @Thailand_Post ไลน์ออฟฟิเชียล: @Thailand Post

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:  'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว จาก 'ไปรษณีย์ไทย' และ 'SME D Bank'

 2. ธนาคารไทยพาณิชย์

"ธนาคารไทยพาณิชย์" ปล่อย "สินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์" ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่นๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อนี้ ถูกแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อกับทางธนาคาร (ตามภาพด้านล่าง)

160083656770 

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับข้อเสนอสินเชื่อและมีความประสงค์ที่จะสมัคร สามารถอ่านรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อเบื้องต้น ดังนี้

- ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารฯ เช่น QR ของแอพพลิเคชั่น "แม่มณี" หรือใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือใช้พร้อมเพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์
- มีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 25,000 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด
- วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 - 300,000 บาทต่อราย
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน 
- ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
- ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
- ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ scbsme หรือสอบถาม 02 777 7777

 3. สินเชื่อ Krungsri iFIN 

160083913776

รายละเอียดสินเชื่อ

- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ
- อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น (อัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

- อายุ 20-59 ปี
- พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1572 (ต่างประเทศ โทร 66-2296-2000 # 1) เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.-17:30 น.

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง