ครม.ขยายเวลาช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ 'บัตรคนจน' อีก 1 ปี ยาวถึง ก.ย.2564

ครม.ขยายเวลาช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ 'บัตรคนจน' อีก 1 ปี ยาวถึง ก.ย.2564

เฮ! 'บัตรคนจน' ขยายมาตรการฟรี 'ค่าน้ำ-ค่าไฟ' ยาวถึง ก.ย.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 กันยายน 2563) ..รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติขยายช่วยค่าไฟ ค่าน้ำ กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ออกไปอีก 1 ปี ถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเดิมที่เคยช่วยเหลือไปแล้ว

อย่างเช่น กรณีค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่เคยได้รับ และสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2563 นั้น เป็นการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน สามารถใช้ได้ฟรีในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินกว่านั้นผู้ถือบัตรก็รับผิดชอบเอง ส่วนกรณีค่าน้ำประปา ที่ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งหากใช้เกินกว่านั้นผู้ถือบัตรคนจนก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปดูสิทธิการช่วยค่าไฟ ค่าน้ำ ที่จะได้รับทุกๆ ในวันที่ 18 ของทุกเดือน โดยเป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 แต่มติ ครม.ครั้งนี้ได้ขยายเวลาต่อไปอีก 1 ปี จนถึงเดือนกันยายน 2564 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

และส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้