‘เยียวยาเกษตรกร’ เร่ง 8.3 หมื่นคน แจ้งบัญชีรับ ‘เงินเยียวยา’ ก่อนสิ้นก.ย.นี้

‘เยียวยาเกษตรกร’ เร่ง 8.3 หมื่นคน แจ้งบัญชีรับ ‘เงินเยียวยา’ ก่อนสิ้นก.ย.นี้
22 กันยายน 2563
233

“เยียวยาเกษตรกร” แจงบัญชีจ่าย “เงินเยียวยา” ไปแล้ว 113,106.495 ล้านบาท ค้างโอน 83,199 รายเหตุไม่มีบัญชี จี้แจ้งก่อนจบโครงการ 30 ก.ย.นี้

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 .. – 21 .. 2563 ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 113,106.495 ล้านบาท

160075237597

แบ่งเป็น งวดที่ 1 (เดือน ..) จำนวน 7,486,705 ราย จำนวนเงิน37,433.525 ล้านบาท งวดที่ 2 (เดือน มิ..) จำนวน 7,472,114 รายจำนวนเงิน 37,360.570 ล้านบาท และ งวดที่ 3 (เดือน ..) จำนวน7,466,527 ราย จำนวนเงิน 37,322.635 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 15 . .   2563 ... ได้โอนเงินให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์เกษตรกรที่อุทธรณ์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ งวดเดียว 15,000 บาท กลุ่มที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น 979.765 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินได้83,199ราย ที่ยังไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งบัญชีรับโอน แยกเป็นงวดแรกำนวน 2,482ราย และกลุ่มเกษตรกรชุดที่ 2 อีกจำนวน 80,717 ราย

160075243285

หากเกษตรกรแจ้งเลขบัญชีรับเงินโอนแล้ว ... จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยเกษตรกรสามารถแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงิน ขอให้รีบแจ้งเลขบัญชีโดยเร็ว ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนในพื้นที่ จะเร่งประสานติดต่อเกษตรกรโดยตรง หรือประสานผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู่ เพื่อเร่งรัดเกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชี โดยจะโอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 .. 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ด้านการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ มีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์เยียวยา จำนวน 189,645 ราย เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ และความซ้ำซ้อนแล้วพบว่า มีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรได้เพียง 70,607 ราย ขณะที่การขอคืนสิทธิ์ มีเกษตรกรขอคืนสิทธิ์ จำนวน 378 ราย ได้รับเงินเยียวยาแล้ว 182 ราย ยังไม่ได้รับเงิน จำนวน 190 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน 6 ราย สำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้วนั้นสามารถเรียกคืนได้ครบแล้ว 129 ราย จำนวนเงิน 1,525,000 บาท เรียกคืนได้บางส่วน 17 ราย เป็นเงิน 95,000 บาท และเรียกเงินคืนไม่ได้ 36 ราย จำนวนเงิน 395,000 บาท

160075250010

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรที่ขอแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จะเร่งพิจารณาและเสนอ ครม. โดยเร็ว

ดังนั้น ก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 . .  2563 ขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชี รีบแจ้งเลขบัญชีให้กับ ... โดยเร็วทางwww.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ ธก.. ในพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถแจ้งเลขที่บัญชีของธนาคารใดก็ได้ แต่หากถ้าเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง