'แสนสิริ'ร่วมลงทุนธุรกิจนายหน้าประกันภัย `ฮักส์ อินชัวรันซ์` ถือหุ้นสัดส่วน 25%

'แสนสิริ'ร่วมลงทุนธุรกิจนายหน้าประกันภัย `ฮักส์ อินชัวรันซ์` ถือหุ้นสัดส่วน 25%
22 กันยายน 2563
203

แสนสิริ หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯบริษัทย่อยได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยบริษัทถือหุ้น25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่าบริษัท แสนสิริ ไชน่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วม ชื่อว่า บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (Hugs) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยบริษัทถือหุ้น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hugs คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขณะที่ส่วนแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนนั้น บริษัทจะนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อเป็นการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง