ความเชื่อมั่นอุตฯตะวันออก ทะลุ100

ความเชื่อมั่นอุตฯตะวันออก ทะลุ100
22 กันยายน 2563
176

ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่่นอุตสาหกรรมเกิน100 เพียงแห่งเดียวแสดงถึงขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค. 2563 จัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)อยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.5 ในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถดำเนินการตามปกติ 

ขณะที่ภาคการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าตามความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลดีต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

เครื่องจักรกล อาหาร และสินค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 เนื่องจากผู้บริโภคมีความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายและมีกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง แต่พบว่าภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีค่าดัชนีเกิน100 เพียงแห่งเดียวแสดงถึงขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง