‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันเอกราชมอลตา’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันเอกราชมอลตา’
21 กันยายน 2563
148

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาส “วันเอกราช” ของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายกิออส เวลลา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา

กรุงวัลเลตตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา

ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตามีความสัมพันธ์อันดี ตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตต่อกันในปี 1984 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง