'นฤมล' แจกไลเซนส์ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ รับค่าจ้างตามความสามารถ

'นฤมล' แจกไลเซนส์ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ รับค่าจ้างตามความสามารถ
21 กันยายน 2563
159

"นฤมล" มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และหนังสือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การันตีความสามารถ รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ย้ำฝีมือดี มีมาตรฐาน รับค่าจ้างสูง หนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พร้อมมอบหนังสือแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการสาธิตการฝึกอาชีพ โดยมีนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารในจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

รมช.แรงงาน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับจากกระทรวงด้านสังคมสู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงให้ความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ”

สำหรับวันนี้ มีโอกาสมามอบหนังสือให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมอบหนังสือให้แก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าว  เป็นหลักฐานการันตีให้กับแรงงานไทยว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการที่ดีเหมาะสมกับค่าจ้างที่ต้องจ่ายไป

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกหลายสาขา ไม่เพียงสาขาช่างไฟฟ้าเท่านั้น เช่น ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นต้น ซึ่ง 2 ช่างที่กล่าวมานี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างไฟฟ้าด้วย การมีหนังสือรับรองดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและสาธารณะ ว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผู้ประกอบชีพช่าง ได้รับการคุ้มครอง มีความเป็นธรรม รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ อีกทั้ง ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความปลอดภัยต่อสาธารณะร่วมกัน

นอกจากนี้ รมช.แรงงาน เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ลูกจ้างของตนเองเกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 1 แห่ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น ที่คัดเลือกโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 แห่ง และมอบป้าย “มุมนมแม่” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท อีกจำนวน 6 แห่ง พร้อมเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการการฝึกอบรม Automation การสาธิตการฝึกอาชีพ การปักผ้าสไบมอญ  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปที่บ้าน ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม  การสานกระเป๋าและตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก โดยกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสาธิต “มุมนมแม่” และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานในวันนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง