"FoodChoice" แอพฯช่วยเลือกซื้อ ลดอ้วนไร้ฟันผุ

21 กันยายน 2563
123

สธ.ผนึก สสส. และเนคเทค เปิดตัวแอพพลิเคชั่น FoodChoice สแกนก่อนกิน นวัตกรรมช่วยเลือกกิน "ขนม-เครื่องดื่ม" เช็คโภชนาการ ลดเด็กไทยไม่อ้วน ไร้ฟันผุ

วันนี้ (21 ..2563) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ(Foodchoice)ตัวช่วยผู้บริโภค โดยเฉพาะพ่อแม่ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) กล่าวว่าบริบทของโลกมีความเปลี่ยนแปลง การนำเทคโนโลยีมาใช้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก การที่สธ.ร่วมกับหลายหน่วยงาน อย่างสสส. และเนคเทคพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรม แอพพลิเคชั่นที่สามารถมีแสดงผลคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกว่า 5,000 ผลิตภัณฑ์ 

160067326395

เพื่อจะได้เหมาะกับคนทุกคน อันนำไปสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นหวังว่าเมื่อเด็กได้ใช้จะนำไปสู่การบอกต่อพ่อแม่  คนในครอบครัว ชุมชนต่อไป เพื่อทุกครอบครัวจะได้มีเครื่องมือในการเลือกผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายและสะดวกสำหรับทุกคน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  กล่าวว่าจากสถานการณ์สุขภาวะของเด็กไทย พบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มที่มีภาวะความอ้วนเพิ่มขึ้น และเด็กไทยมีการดื่มน้ำหวานและกินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวันเกือบ 30% ขณะที่ครอบครัวเด็กส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารกล่องแทนอาหารหลักความร่วมมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Foodchoice ขึ้นนี้ จะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเด็กๆ และผู้ปกครองในการเลือกผลิตภัณฑ์ขนม น้ำดื่มต่างๆ ให้แก่เด็ก หรือเด็กสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าน้ำดื่ม ขนมที่จะซื้อถูกต้องหลักโภชนาการหรือไม่อันไหนควรรับประทาน

แอพพลิเคชั่น Foodchoice ทำได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอพ และเปิดใจ โดยสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงขึ้นในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย มีสัญลักษณ์เป็นสีเขียว เหลือง แดง และฟ้าช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ เช่น พลังงาน น้ำตาล โซเดียม ไขมัน ไขมันอิ่มตัว และโปรตีน

160067329627

ทั้งนี้ สำหรับการจำแนกสีของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริโภค และกำหนดปริมาณการกินให้เหมาะสมดังนี้ 1) สีเขียว หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 2) สีเหลือง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3) สีแดง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหาร อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) สีฟ้า หมายถึง ปริมาณโปรตีน แคลเซียม วิตามินบีสอง ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีแต่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาก ซึ่งหากผู้ใช้งานสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและแชร์รูปภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านหน้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการ ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และเลขอย. 13 หลักเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแอพพลิเคชั่นให้ทันสมัย และครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าที่ผ่านมา สสส.ได้เริ่มส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเริ่มจากเรื่องความหวานก่อน ขยายไปเรื่องมันและเค็ม ภายใต้การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และในปี2559 ได้นำเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ Foodchoice  ไปทดสอบการใช้งานในพื้นที่โรงเรียนนำร่องใน 4 ภูมิภาคในโครงการอ่อนหวาน 9 โรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียเนกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการมากถึง ร้อยละ 98 อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือครั้งนี้ทางสพฐ.ก็จะเป็นฐานให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศได้นำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้สามารถเข้าใจฉลากต่างๆ และเลือกผลิตภัณฑ์ ขนมเครื่องดื่มที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตัวเองได้

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่าเนคเทคได้มีโอกาสเข้ามาร่วมมือกับเครือข่ายโภชนาการเป็นเวลานาน เพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน  ดังนั้นการสร้าง Big Data Analytics Platfrom เชื่อมโยงข้อมูลอาหารและโภชนาการทั้งในและนอกรั้วโรงเรียนกับสุขภาวะของนักเรียน ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว นอกจากช่วยเลือกแนะนำขนมอร่อย มีประโยชน์แล้ว ยังมีการบูรณาการข้อมูลนำมาสู่การวิเคราะห์วางแผน มาตรการต่างๆ ในการลดปัญหาโรคอ้วน และส่งเสริมโภชนาการในเด็กอีกด้วย

160067332321

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ใช่เพียงเรื่องของการขาดสารอาหารเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของภาวะโภชนาการเกิน รวมถึงโรคอ้วนในเด็ก ซึ่งที่ผ่านมา ทางสธ.และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามาช่วยดูแลนักเรียนของไทยในทุกสังกัด แอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นการนำไปขยายต่อทั้งในส่วนของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ แล้ว ยังจะมีการกระจายไปสู่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ของศธ.ร่วมด้วย เพราะแอพพลิเคชั่น Foodchoice มีประโยชน์ต่อนักเรียน และผู้ปกครองในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกทานขนมน้ำดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง