'ดร.ธนบวร' บรรยายให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจฯบุรีรัมย์

'ดร.ธนบวร' บรรยายให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจฯบุรีรัมย์
18 กันยายน 2563
47

ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี พร้อมบรรยายให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจฯบุรีรัมย์

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ เหล่าชูเจริญกิจ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.พงษ์ ลิ้มวงศ์สกุล ที่ปรึกษากรรมการสงเคราะห์บุรีรัมย์นายปรัชญา นวลฉวี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้าประสานกิจกรรมชุมชน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฏร(ท่านศุภชัย โพธิ์สุ)ซึ่งได้เดินทางมามอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี อีกทั้งยังได้บรรยายให้กับเยาวชนฟังเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในหัวข้อ"เรือเล็กควรออกจากฝั่ง"

160048879827

โดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในภาวะที่ต้องเผชิญกับความกดดัน เมื่อต้องพบกับวิกฤตศรัทธาที่บุคคลอื่นมีต่อตัวเรา สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการสร้างพลังจากภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต ทั้งนี้บรรยากาศในการบรรยายเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเยาวชนได้ให้ความสนใจรับฟังอย่างตั้งใจ โดยตลอดเวลาในการบรรยาย ดร.ธนบวรฯ ได้นำชีวิตจริงของตนเองในทุกแง่มุมมาใช้เป็นกรณีศึกษา โดยถอดบทเรียนในทุกช่วงจังหวะของชีวิตเพื่อให้เยาวชนในห้องบรรยายได้มองเห็นภาพ และเกิดความเข้าใจอันนำไปสู่การใช้งานในชีวิตจริง

160048880992

ภายหลังการบรรยาย ดร.ธนบวรฯได้กล่าวว่า เหตุผลในการตั้งชื่อหัวข้อในการบรรยายว่า"เรือเล็กควรออกจากฝั่ง" เป็นเพราะต้องการจะสื่อให้เห็นว่า ความกล้าหาญในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อยามที่ชีวิตต้องต่อสู้กับโลกแห่งความจริง ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ"

160048882127

160048883558

160048884910

160048886059

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: