"พิพัฒน์" ดันโปรแกรมทัวร์หนุนท่องเที่ยวชุมชน

19 กันยายน 2563
154

“พิพัฒน์” เปิดตัวท่องเที่ยวโดยชุมชน 81 แห่งสร้างเส้นทางท่องเที่ยวรับวิถีนิวนอร์มอล ในรูปแบบโปรแกรมทัวร์ หลัง “อพท.” จับมือ6สมาคมท่องเที่ยวยกระดับศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ผ่านมา จึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่ได้พัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC) ให้เพิ่มศักยภาพตลาดแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น 

อพท.จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พัฒนาศักยภาพการตลาดและสุขอนามัยโดยมีเป้าหมาย81ชุมชนทั่วประเทศและนำชุมชนเป้าหมายไปผนวกในโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพต่อไป

“แนวทางดังกล่าวเป็นการพลิกวิกฤติของธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่โอกาสใหม่หลังโควิด-19เพื่อให้การท่องเที่ยวของชุมชนตอบโจทย์การเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลแล้วยังสนองต่อรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่หรือNew Normalซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯจะเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น สามารถบริหารจัดการตนเองได้แบบยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นถือเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์จากวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผนวกกับมิตรไมตรีจากผู้คนในชุมชน ซึ่งถือเป็นคุณค่าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง”

นายชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อพท.ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน89ราย จาก6สมาคมภายใต้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน (ASEANTA)สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)และสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA)ร่วมเป็นวิทยากรในการยกระดับศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิญคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วยออกแบบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

พร้อมกันนี้ยังเชิญหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมยกระดับความพร้อมด้านสุขอนามัยของชุมชนให้เป็นไปตามวิถีนิวนอร์มอล โดยมีชุมชนเป้าหมายจำนวน81ชุมชนทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนที่ อพท.ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสภาการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก หรือGlobal Sustainable Tourism Councilถือเป็นการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและด้านสุขอนามัยให้ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก6สมาคมจะได้นำชุมชนเป้าหมายไปผนวกในโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพต่อไป เช่น โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โปรแกรมท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โปรแกรมท่องเที่ยวเขาหลัก-บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา เป็นต้น

และเพื่อเป็นการทำงานเชิงรุก อพท.จะร่วมกับบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ททท. และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในการนำโปรแกรมท่องเที่ยวที่ผนวกชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายแล้วของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก6สมาคม ไปส่งเสริมการขายผ่านช่องทางของKTCททท. และ ทีเส็บอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง