โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. พร้อมบิ๊กทหาร 792 นาย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.ทสส.-ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. พร้อมบิ๊กทหาร 792 นาย
18 กันยายน 2563
14,312

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย "พล.อ.เฉลิมพล" เป็น ผบ.ทสส. "พล.อ.ณรงค์พันธ์" เป็น ผบ.ทบ. "พล.ร.อ. ชาติชาย" เป็น ผบ.ทร. และ "พล.อ.อ.แอร์บูล" เป็น ผบ.ทอ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 


โดยตำแหน่งสำคัญมีดังนี้

กองทัพไทย

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นแม่ทัพภาคที่ ๒
พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓
พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔

กองทัพเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :   โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 534 ราย

160043597623

160043600215

160043605955

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/218/T_0001.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง