โครงการแห่งอนาคตปี2564ในอีอีซี

โครงการแห่งอนาคตปี2564ในอีอีซี
21 กันยายน 2563
346

ในปี 2564 ตามแผนการใช้งบประมาณ สามารถคาดการณ์ได้ถึงโครงการสำคัญๆที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่าย 18,413 ล้านบาทและรวมเงินนอกงบประมาณ 740 ล้านบาท

ในปี 2564 ตามแผนการใช้งบประมาณ สามารถคาดการณ์ได้ถึงโครงการสำคัญๆที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่าย 18,413 ล้านบาทและรวมเงินนอกงบประมาณ 740 ล้านบาท

แบ่งเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ขณะที่รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กรส่วนท้องถิ่นอย่าง กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานเจ้าภาพสำคัญ  2 แห่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ขณะที่ มีหน่วยสนับสนุนได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมชลประทาน ที่จะดูแลให้การพัฒนาครบวงจรและสามารถยกระดับเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต การอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายได้สำเร็จ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง