'มนูญ' พาสื่อพลังงานทางเลือกเยี่ยมโรงไฟฟ้าฯ

'มนูญ' พาสื่อพลังงานทางเลือกเยี่ยมโรงไฟฟ้าฯ
19 กันยายน 2563
148

“มนูญ ศิริวรรณ” นำทัพสื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างโอกาสชุมชนใช้พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนั้นทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานที่ปราศจากมลพิษ ทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศดีขึ้น และต้นทุนการใช้พลังงานก็ถูกลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับชุมชนหรือประชาชนเพื่อสื่อสารกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานเชื้อเพลิงมีเทคโนโลยีที่ความก้าวหน้าไปอย่างมาก ไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชน

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนจากพลังงานทางเลือกนั้นถูกลงเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น และที่สำคัญภาครัฐก็เข้ามาให้การสนับสนุน เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนสื่อมวลชน หรือประชาชน หันมาใส่ใจในเรื่องของพลังงานทางเลือกมากขึ้น เพราะในปัจจุบันสังคมโลกเผชิญกับภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจกซึ่งพลังงานทางเลือก ซึ่งมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถทำให้เกิดพลังงานสะอาดขึ้นในประเทศไทยและสังคมโลกได้ นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง