'จุรินทร์' ชูการค้ายุคดิจิทัล ปลุกคนรุ่นใหม่เป็นเจ้าของกิจการ

'จุรินทร์' ชูการค้ายุคดิจิทัล  ปลุกคนรุ่นใหม่เป็นเจ้าของกิจการ
19 กันยายน 2563
185

“จุรินทร์” ดันการค้ายุคดิจิทัล สร้างเครือข่ายเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจออนไลน์ เปิดคอร์สพัฒนานักศึกษาทุกระดับทั่วประเทศเป็นผู้ประกอบการ สร้างแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ หวังเพิ่มพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

หลักสูตร “Digital Transformation for CEO” โดยความร่วมมือระหว่าง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมเพื่อสร้างความพร้อมของภาคธุรกิจในการรับมือภาวะการดิสรัปจากเทคโนโลยีดิจิทัลและได้ทำการปิดหลักสูตรวานนี้ (18 ก.ย.)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบประกาศณียบัตรการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for CEO ซึ่งเป็นการอบรมเนื้อหาเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นเนื้อหาที่องค์ต้องปรับใช้สู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ New normal ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็วพร้อมต่อ การดำเนินงานยุคดิจิตัลเพื่อเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

นายจุรินทร์ กล่าวปาฐกถาหัวข้อ Thailand Transform To The Future ว่า จำเป็นที่ยุคนี้ทุกฝ่ายต้องปรับตัว ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็เช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับช่องทางการพบปะเจรจาเป็นออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งในภาวะนี้ต้องใช้ช่องทางการค้ายุคใหม่ ให้เกิดการจัดจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ใช้ระบบออนไลน์ 

รวมทั้งใช้เครื่องมือด้าน E-commerce และการกำหนดให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเป็นเซลล์แมนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ขายสินค้าที่โดนเด่นของแต่ละจังหวัด ในขณะที่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ที่ประจำอยู่ทั่วโลกก็เช่นเดียวกันที่ต้องทำงานในรูปแบบใหม่ โดยเป็นการทำงานแบบสมัยใหม่รองรับและปรับทำงานเชิกรุก เช่น การเจรจาบาร์เตอร์เทรด สินค้าของแลกของและซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัดระหว่างสินค้า 

รวมทั้งการใช้คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง หรือเกษตรแบบพันธสัญญาที่เกิดหลักประกันแก่เกษตรกร ซึ่งผู้ขายสินค้าเกษตรสามารถที่จะขายได้ตามราคาที่กำหนด

นายจุรินทร์ กล่าวว่า คนเป็น 1 ใน 3 เงื่อนไขที่จะทำให้นโยบายเน้นพัฒนากำลังคน จึงให้อบรมการค้าออนไลน์ เน้นเศรษฐกิจฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสโดยมีตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรส่งออกระหว่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์มีหลักสูตรอบรมคือโครงการปั้น GenZ เป็น CEO" ตั้งเป้าอบรมนักศีกษา 12,000 คน ใน 1 ปี

โดยขณะนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวในจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการไปแล้ว 1,500 คน ครอบคลุม 7 สถาบันการศึกษา รวมทั้งจะมีการขยายการดำเนินการแนวทงนี้ไปในภาคเหนือ และจะขยายไปทั่วทุกภูมิภาคต่อไป 

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คาดหวังว่าจะเป็นการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา แสดงความจำนงเข้าอบรมหลักสูตรนี้ เพราะเป็นการสอนให้เป็นเจ้าของกิจการตัวเอง อย่างไรก็ตามเมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศไทยต้องเปลี่ยน รัฐและเอกชน ต้องพัฒนาไปด้วยกัน กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับเอกชนมากโดยให้เอกชนเป็นทัพหน้าเพื่อบุกตลาดต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เป็นฝ่ายสนับสนุน เพื่อนำเศรษฐกิจประเทศก้าวหน้าต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง