แบงก์กรุงเทพ ทุ่มเงิน1.16 พันล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มใน BSL Leasing

แบงก์กรุงเทพ ทุ่มเงิน1.16 พันล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มใน BSL Leasing
18 กันยายน 2563
490

ธนาคารกรุงเทพซื้อหุ้นบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด เพิ่มเติมมูลค่า1,164.59 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นใน BSL Leasing เพิ่มเป็น 90% จากเดิม 35.88% และทำให้บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าธนาคารได้เข้าถือหุ้นสามัญในบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด (BSL Leasing) โดยมีมูลค่าการซื้อหุ้นรวม 1,164.59 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นใน BSL Leasing เพิ่มเป็น 90% จากเดิม 35.88% และทำให้บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร

ทั้งนี้ BSL Leasing ทำธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง,การให้ทรัพย์สินแบบเช่าซื้อ (Hire Purchase),การรับซื้อลดบัญชีลูกหนี้ (Factoring) และการให้บริการรถเช่า (Maintenance Lease) โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 500 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นของ BSL Leasing นี้เป็นการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายซึ่งรวมถึงการซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ทำให้การซื้อหุ้นจากบุคคลดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขและราคาเสนอซื้อเดียวกันทุกราย

ขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำรายการเกี่ยวโยงในการซื้อหุ้นสามัญ BSL Leasing จากบริษัท จตุบุตร โฮลดิ้ง จำกัด และได้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง