OR จ่อเทรด ม.ค.64 มาร์เก็ตแคป 2 แสนล้าน

OR จ่อเทรด ม.ค.64  มาร์เก็ตแคป 2 แสนล้าน
18 กันยายน 2563
3,575

 OR เตรียมเสนอบอร์ด "ปตท." ไฟเขียว กระบวนการขายหุ้นไอพีโอ ไม่เกิน 3 พันล้านหุ้น หลังก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่งแล้ว  แหล่งข่าวเข้าเทรดไม่ทันปีนี้ เหตุ ต้องใช้เวลาพอสมควร ในขั้นตอน "ให้ข้อมูลนักลงทุน -บุ๊คบิวดิ้ง-เปิดจองซื้อฯลฯ" คาดมาร์เกตแคป 2 แสนล้าน

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บริษัทแล้วนั้น

 สำหรับขั้นตอน หลังจากนี้ OR มีสิทธิเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายใน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 6 เดือน โดยจากนี้ จะเข้าสู่กระบวนการนำเสนอข้อมูลการลงทุน(โรดโชว์)ต่อนักลงทุน ,การสำรวจความสนใจจองซื้อจากนักลงทุน(Book building) ซึ่งแผนการดำเนินงานต่างๆจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการ(บอร์ด)ของบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)หรือ PTTในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และบอร์ด OR เห็นชอบก่อน

ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นIPOไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกินสำหรับการให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน) โดย OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 2,400 ล้านหุ้นเสนอขายประชาชนทั่วไป  ส่วนอีกไม่เกิน 300 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย (หากมีการใช้สิทธิ) อย่างไรก็ตาม ปตท.จะยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75%

"ระยะเวาลาที่จะเสนอขายหุ้น ยังตอบไม่ได้ ต้องรอดูสภาวะตลาดควบคู่กันไปด้วย เพราะโควิด -19 ยังไม่จบ ต้องรอว่าจะมีวัคซีนออกมาเมื่อไหร่ และการเดินทางไปโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศ จะมีอุปสรรคอย่างไร”

จากข้อมูลไฟลิ่งระบุ OR เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปขยายธุรกิจในปี 2564-2567 คือ ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน “ptt station” ,ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ ในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน, ลงทุนคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน, ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก,ลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ หรือใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)

แหล่งข่าววงการตลาดทุน กล่าวว่า  หลังจากที่ก.ล.ต.อนุมัติคำขอเสนอขายหุ้นของ OR แล้ว คาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ และนักลงทุนรายย่อย รวมถึงการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ต่างๆ และต้องมีการทำBook building และมีระยะเวลาให้จองซื้อหุ้น จึงทำให้เข้าซื้อขาย(เทรด)ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)ไม่ทันในปี 2563  โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเข้าเทรดได้ประมาณเดือนม.ค.2564 

ทั้งนี้หุ้นของOR เป็นหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(มาร์เกตแคป)ประมาณ 2 แสนล้านบาท 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: