ปตท.ควัก 5.14 พันล้าน จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 บาท

ปตท.ควัก 5.14 พันล้าน จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 บาท
17 กันยายน 2563
575

บอร์ด ปตท. เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินกว่า 5.14 พันล้าน คิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,142ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 

โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของ ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 ต.ค.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ต.ค.2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง