'เลขาฯสหายแสง' สร้างประวัติศาสตร์พลเรือนคนแรก จารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ

'เลขาฯสหายแสง' สร้างประวัติศาสตร์พลเรือนคนแรก จารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ
17 กันยายน 2563
863

"ดร.ธนบวร" เลขาฯสหายแสง ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ กวาดรางวัลหลักสูตรเสนาธิการทหาร สร้างประวัติศาสตร์พลเรือนคนแรกคว้า2โล่ และจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ

วันนี้ (17 ก.ย. 63) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 61 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งมี 2 รางวัลสำคัญที่น่าสนใจ เพราะนอกจากได้รับโล่รางวัลแล้วยังได้จารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศของวิทยาลัยเสนาธิการทหารอีกด้วย โดยมีรายชื่อดังนี้

160032313983

1. ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล (ตท.38) ได้รับรางวัลโล่นักศึกษาดีเด่นและโล่เอกสารวิจัยดีเด่น พร้อมจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ
2.น.อ.ฉัตรชัย เฉียบแหลม (ตท.38) ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชาผู้นำและการบริหารทางการทหาร
3.พ.อ.อรรคเดช สนลอย ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชายุทธศาสตร์
4.น.อ.กานต์ มงคลบายศรี (ตท.34) ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชาการปฏิบัติการร่วม/ผสม

สำหรับหลักสูตรเสนาธิการทหารนั้น เป็นหลักสูตรหลักสำคัญตามแนวทางรับราชการของข้าราชการทหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างนักยุทธศาสตร์ และนักการทหารในการอำนวยการยุทธปฎิบัติการรบร่วม/ผสม ซึ่งในทุกปีนั้นจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมศึกษาด้วย โดยถือว่าเป็นอีกหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอย่างเคร่งครัด

160032316011

สำหรับรุ่นที่ 61 นั้น นักศึกษาที่อาวุโสน้อยที่สุดมี 2 นาย ซึ่งจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 38 คือ น.อ.ฉัตรชัย เฉียบแหลม และ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฏร นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นข้าราชการพลเรือนคนแรกที่ได้รับ 2 รางวัลสำคัญ คือ โล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น และโล่รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น พร้อมจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ แถมท้ายด้วยประกาศนียบัตรคะแนนดีเยี่ยม ในหมวดวิชาผู้นำและการบริหารทางการทหารและหมวดวิชายุทธศาสตร์ รวม 2 โล่รางวัล และ 3 ใบประกาศนียบัตร

160032317569

สำหรับ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ท่านรองประธานฯศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้วหรือสหายแสง)ให้ทำภารกิจสำคัญหลายอย่าง อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไทยหลายแห่ง

160032318457

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง