วิทยุการบินฯชี้ไฟลท์ภายใน ส.ค.แชมป์คนเดินทางสูงสุด

วิทยุการบินฯชี้ไฟลท์ภายใน  ส.ค.แชมป์คนเดินทางสูงสุด
17 กันยายน 2563
388

“วิทยุการบินฯ”เผยส.ค.ให้บริการเที่ยวบินเทียบปีก่อนลดลง66%แต่สูงขึ้นจากก.ค.9.8%ชี้ปัจจัยโควิคลี่คลายพบขณะเที่ยวบินในประเทศสูงสุด รองลงมาเป็นเที่ยวบินเฉพาะกิจ

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยสรุปปริมาณเที่ยวบินเดือนส.ค. 2563 ว่ามีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค.2563 จำนวน 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 %

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนส.ค. 2562 วิทยุการบินฯให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 88,701 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 58,341 เที่ยวบิน หรือลดลง 66 %

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

โดยเดือนส.ค.2563 ที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็นเที่ยวบินต่างๆ ดังนี้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบิน, เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน,เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบิน และเที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้จัดทำประมาณการผู้โดยสารระหว่างปี 2563 – 2568 โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางอากาศ กพท.จึงจัดทำประมาณการไว้ 2 กรณี ได้แก่

1.กรณี Base Case คาดว่าในปี 2563 ไทยจะมีประมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 16.14 ล้านคน ลดลง 81.8% จากปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นหากมีการเริ่มทำความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศแบบมีข้อจำกัด (Travel Bubble) กับคู่ประเทศสำคัญ และสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้สำเร็จในช่วงกลางปี 2564 ประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารจะปรับตัวขึ้นเป็น 35.77 ล้านคน

หลังจากนั้นเมื่อการพัฒนาวัคซีนประสบผลสำเร็จ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย กพท.คาดว่าจะก่อให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศตามปกติ โดยจำนวนผู้โดยสารจะทยอยปรับตัวขึ้นตามลำดับ จนจำนวนผู้โดยสารในปี 2566 จะกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับจำนวนผู้โดยสารช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าปริมาณผู้โดยสารในปี 2566 จะอยู่ที่ราว 83.83 ล้านคน หลังจากนั้นผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเข้าสู่การเติบโตสถานการณ์ปกติในปี 2567 – 2568 โดยมีปริมาณอยู่ที่ 112 ล้านคน และ 133 ล้านคนตามลำดับ

2.กรณี Worst Case คาดว่าในปี 2563 ไทยจะมีผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 16.08 ล้านคน ลดลง 81.9% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีเงื่อนไขการจำกัดการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงสิ้นปี หลังจากนั้นหากมีการเริ่มทำ Travel Bubble กับประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำ และสามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จในช่วงปลายปี 2564 ทำให้จำนวนผู้โดยสารจะปรับตัวขึ้นเป็น 20.83 ล้านคน โดยหากวัคซีนแพร่หลายผู้โดยสารจะทยอยปรับตัวและกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงก่อนโรควิด -19 แพร่ระบาดในช่วงปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็นเที่ยวบินต่างๆ ดังนี้ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบิน เที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน

ทั้งนี้วิทยุการบินฯให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน ในขณะที่เดือนสิงหาคม 2562 ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 88,701 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 58,341 เที่ยวบิน หรือลดลง 66 % และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง