ศาลรธน.รับคำร้อง 'ณฐพร' ปมชุมนุม มธ.รังสิต เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่

ศาลรธน.รับคำร้อง 'ณฐพร' ปมชุมนุม มธ.รังสิต เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่
16 กันยายน 2563
457

ศาลรธน. รับคำร้อง "ณฐพร" ปมชุมนุมที่มธ.รังสิต เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ แจ้ง "อานนท์ -​ไมค์ -​รุ้ง" ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารถึงสื่อมวลชนกรณีพิจารณาคำร้องของนาณฐพร โตประยูร ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ​วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 49 โดยอ้างว่าผู้ถูกร้อง ประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ จัดชุมนุมปราศรัย เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 9 ส.ค. 10ส.ค. 20ส.ค. 21 ส.ค. และ30 ส.ค. ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค.นายณฐพร ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 49 วรรคสองแล้ว จึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ​ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ​วินิจฉัย และมีคำสั่งให้คณะบุคคล เลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ​พิจารณาคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า แม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัย รวม 6 ครั้ง อันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจรณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ 10 ส.ค.ณ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัย ในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตาที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพศ จาดนอก และน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 กรณีเป็นไปตามรัฐธรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยใการชุมนุมครั้งอื่นตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 ไม่ปรากฎว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่ง รับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ไว้พิจารณา วินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง