CPALL - ซื้อ

CPALL - ซื้อ
16 กันยายน 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
227

ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน

Event

อัพเพตข้อมูลบริษัท

lmpact

CPALL ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน

จากมติคณะกรรมการ CPALL ในการเข้าลงทุน 40% ในดีลการซื้อกิจการ Tesco ทาง CPALL ต้องใช้เงินลงทุน 3 พันล้านเหรียญ (ประมาณ 9.6 หมื่นล้านบาท) แต่จากข้อจำกัดของ bond covenant ที่ 2.0X ในขณะที่บริษัทยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินที่จะใช้ในการเข้าลงทุน เราจึงทำการศึกษาแนวทางการ
เพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการซื้อ Tesco โดยประเด็นแรกสุดที่เราให้ความสนใจคือ bond covenant ที่ 2.0X (ระดับเมื่อสิ้นงวด 2Q63 อยู่ที่ 1.2X) ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถใช้เงินกู้ได้ถึง 90% ของมูลค่าการลงทุนใน Tesco ถึงจะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนชนเพดาน bond covenant (Figure 4)
ประเด็นที่สอง เราให้ความสนใจกับเงินสด และการลงทุนระยะสั้นเมื่อสิ้นงวด 2Q63 ที่สูงถึง 2.97 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากส่วนนี้ เราคิดว่าการใช้เงินกู้เพียง 70% สำหรับการลงทุนใน Tesco จะเป็นระดับที่เหมาะสม (optimal level) (Figure 5) นอกจากนี้ เรายังได้ทดลองคำนวณเงินเพิ่มทุน และผลจาก
dilution ในกรณีที่บริษัทใช้เงินกู้เพียงแค่ 30% และ 60% สำหรับการลงทุนในดีล Tesco ดังแสดงใน Figure 6 โดยพบว่าการใช้เงินกู้ 30% จะทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนอีก 3.75 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้หุ้น CPALL เกิด dilution 7% ในขณะที่การใช้เงินกู้ 60% จะทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนอีก 8.70 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้หุ้น CPALL เกิด dilution ประมาณ 2% โดยสรุปแล้ว หากพิจารณาจากสัดส่วนหนี้ในปัจจุบัน และเงินสดในมือกับมูลค่าการลงทุนระยะสั้น เราคาดว่า CPALL ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากบริษัทจะพิจารณาเพิ่มทุน เราก็คาดว่าบริษัทน่าจะเลือกใช้เงินกู้ 60% สำหรับการ
ลงทุนใน Tesco ซึ่งจะทำให้เกิด dilution เพียงแค่ 2.0% เท่านั้น

CPF ยิ่งมีโอกาสเพิ่มทุนน้อยกว่าอีก

CPF มีเงินสด และสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงเงินสดสูงถึง 9.1 หมื่นล้านบาทเมื่อสิ้นงวด 2Q63 คิดเป็นสัดส่วนหนี้สินสุทธิ/ทุนที่ 1.3x ซึ่งยังต่ำกว่า debt covenant ที่ 2.0x อยู่พอสมควร สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้ CPF ยังมีโอกาสที่จะก่อหนี้เพิ่มได้อีกมาก (อาจจะกู้เพิ่มได้อีกมากถึง 1.50 แสนล้านบาท) ก่อนที่บริษัทจะต้องเพิ่มทุนใหม่ ทั้งนี้ จากความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มของบริษัท ทำให้นักวิเคราะห์กลุ่มอาหารของเราเชื่อว่าเงินสดในมือของ CPF ที่มีเป็นจำนวนมากจะทำให้บริษัทมีเงินทุนมากพอสำหรับดีลซื้อ Tesco (1.5 พันล้านเหรียญ) โครงการซื้อหุ้นคืน (มูลค่ารวมไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท) งบลงทุน
(CAPEX) ที่ตั้งไว้ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท และ เงินทุนที่อาจจะต้องใช้เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มใน CPALL

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" CPALL โดยให้ราคาเป้าหมาย DCF สิ้นปี 2564 ที่ 80.00 บาท ใช้ WACC ที่ 8.0% R(f) ที่ 3.1% และ T(g) ที่ 2.5%

Risks

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ขยายสาขาได้ช้ากว่าที่คาดไว้ เกิด disruption ทางเทคโนโลยี ถูกยกเลิกสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง