ไอแบงก์ ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต 'Power of Data'

ไอแบงก์ ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต 'Power of Data'
16 กันยายน 2563
170

ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100% ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”

​ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง ต่อลูกค้าและต่อธนาคาร ไม่อดทนต่อการทุจริต (Zero Toloerance) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร “ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%” ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานกล่าวคำปฏิญาณ ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต เพื่อร่วมกัน รวมพลังต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากร ณ ห้องโถง ชั้น 23 สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: