‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ‘โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังฯ’

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ‘โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังฯ’
15 กันยายน 2563
349

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมใน “โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

160016407781

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

วันนี้ (15 ก.ย.63) เวลา 09.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ ทัณฑสถานทั่วประเทศ

การนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เรือนจำ และต่างจังหวัด 129 เรือนจำ รวมทั้งสิ้น 137 เรือนจำ มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 27,081 คน โดยเรือนจำและทัณฑสถานกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบประกาศนียบัตร ดังนี้

พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ทัณฑสถานหญิงกลาง

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม เรือนจำพิเศษธนบุรี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม เรือนจำพิเศษมีนบุรี

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรุงเทพมหานคร

นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

160016407756

160016407847

สำหรับต่างจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและจะพ้นโทษในปี 2563 ในเรือนจำ 137 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

160016407835

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง