'ประกันสังคม' ลดเงินสมทบ 2 % มาตรา 39 จ่ายเดือนละ 96 บาท นาน 3 เดือน

'ประกันสังคม' ลดเงินสมทบ 2 % มาตรา 39 จ่ายเดือนละ 96 บาท นาน 3 เดือน
15 กันยายน 2563
10,619

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กรณีลดหย่อนเงินสมทบ "ประกันสังคม" นายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 จ่ายเงินเหลือร้อยละ 2 ส่วน มาตรา 39 จ่ายเงินเดือนละ 96 บาท ตั้งแต่ กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศจากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด - 19 โดยมีรายละเอียด 3 ข้อหลัก คือ

1. ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 2 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

2. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท

3. ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนตามข้อ 1. หรือข้อ 2. แล้วแต่กรณี ยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160014780897

โดยก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อช่วยให้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2563 โดย ลดเงินสมทบมาตรา 33 เหลือร้อยละ 2 และ ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในครั้งนี้นั้น มีการคาดหมายว่า จะช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.92 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงินถึง 1.1 หมื่นล้านบาท

160014900026

ทั้งหมดจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันสังคมในมาตรการนี้เพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 หรือ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง