‘ศอญ.จอส.พระราชทาน- ราชทัณฑ์ปันสุข’ ลงพื้นที่ติดตามงานบำบัดน้ำเสีย เรือนจำกลางนครพนม

‘ศอญ.จอส.พระราชทาน- ราชทัณฑ์ปันสุข’ ลงพื้นที่ติดตามงานบำบัดน้ำเสีย เรือนจำกลางนครพนม
15 กันยายน 2563
110

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 เวลา 11.00 น. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) และ คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

160014689279

ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียของเรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งบูรณาการ การทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเรือนจำฯ ให้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะตามหลักการสาธารณสุข ส่งผลให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลในเรื่องการอุปโภคและบริโภค ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่จะสามารถพัฒนาตนเองปรับปรุงพฤตินิสัยให้ดีขึ้น จากฝึกอบรม จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) ของทางกรมราชทัณฑ์ (รท.) และ โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสรนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

160014689270

160014689264

160014689287

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง