'เอ็ม บี เค’ ขนทัพสินค้า GI ช่วยเกษตรกรไทย ในงาน ‘GI Fest’

'เอ็ม บี เค’ ขนทัพสินค้า GI ช่วยเกษตรกรไทย ในงาน ‘GI Fest’
15 กันยายน 2563 | โดย คาเฟ เบลอ
166

'สินค้า GI’ (Geographical Indication) คือ ‘สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์’ เพื่อแสดงถึงแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง มีคุณภาพ บ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ชวนผู้สนใจช็อปสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากชุมชนทั่วประเทศ ทั้งของกินของใช้ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งผลิต ในงาน GI Fest เทศกาลรวมใจ สินค้า GI เพื่อคุณ

160009785536

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

มีอาทิ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีรสชาติหวานนุ่ม สีของเนื้อสีชมพูเข้มคล้ายสีทับทิมจนถึงสีแดง ผิวผลนิ่มดั่งกำมะหยี่ ปลูกในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอพันธุ์ทองดี และ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ปลูกในอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และ อำเภอพุทธมนฑล ของดีจังหวัดนครปฐม

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผลค่อนข้างใหญ่ รสหวานถึงอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ ปลูกในเขตพื้นที่ตำบลบางขันแตก ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง อำเภออัมพวา (ยกเว้นตำบลยี่สาร และ แพรกหนามแดง) และ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

160009789341

ส้มโอนครชัยศรี

160009794646

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม

สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดในกลุ่มควีน ปลูกในตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลูกหยียะรัง รสชาติเปรี้ยวหรือเปรี้ยวอมหวาน หรือเปรี้ยวอมฝาด รวมถึงลูกหยีผลสุกกระเทาะเปลือกที่ผ่านการแปรรูปเป็นลูกหยีทรงเครื่อง ลูกหยีฉาบ ลูกหยีกวน มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวปนเค็ม หรือหวานอมเปรี้ยวปนเค็มและเผ็ด ที่ปลูกและแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

160009860246

ลูกหยียะรัง

กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก เนื้อแห้งเนียนละเอียด เหนียวนุ่ม ไม่มีเม็ด รสชาติหวานเป็นธรรมชาติ ผลิตจากกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง พันธุ์นวลจันทร์ พันธุ์ปากช่อง 50 หรือพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และตำบลท่าพ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

160009802910

สับปะรดภูแลเชียงราย

กาแฟเขาทะลุ กาแฟโรบัสต้าได้จากผลกาแฟสด ปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 200 - 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในเขตตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นำมาผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐานเป็นกาแฟคั่ว กาแฟบด และ กาแฟสำเร็จรูป

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวมีรสหวาน กลิ่นหอมคล้ายใบเตย ซึ่งปลูกครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมืองสมุทรสาคร ของจังหวัดสมุทรสาคร

160009807583

กาแฟเขาทะลุชุมพร 

160009810883

ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน

ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ที่มีลักษณะฝักถั่วยาว เปลือกบาง  ลายบนเปลือกเป็นร่องลึกชัดเจน เมล็ดถั่วมีขนาดใหญ่จำนวน 2-4 เมล็ดต่อฝัก เมื่อกระเทาะออกจากฝักเยื่อหุ้มเมล็ดมีสีขาว และมีลายขีดสีม่วงคล้ายกับลายเสือโคร่ง เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูป ด้วยวิธีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ได้ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน มีเนื้อสัมผัสแน่นกรอบ รสชาติหวานมันปนเค็มอ่อน ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และ อำเภอปาย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

160009816146

เผือกหอมบ้านหมอ

เผือกหอมบ้านหมอ เผือกชนิดหัวใหญ่ สายพันธุ์เชียงใหม่ เนื้อเผือกมีสีขาวอมม่วงอ่อน และมีลายเส้นสีม่วง เมื่อนำไปนึ่งสุกจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ปลูกในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน ของจังหวัดสระบุรี

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง เมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงแล้วข้าวจะสุกร่วน ไม่เกาะเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ นุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ปลูกในช่วงฤดูนาปี ในพื้นที่อำเภอเสาไห้  อำเภอเมือง  อำเภอหนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอหนองโดน และกิ่งอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

พริกไทยจันท์ พริกไทยแห้งชนิดเม็ดและป่นมีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ ผลิตจากพริกไทย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี และ พันธุ์คุชชิ่ง ปลูกและแปรรูปในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี

160009819883

พริกไทยจันท์

160009823519

ปลาทูแม่กลอง

ปลาทูแม่กลอง เป็นปลาที่จับบริเวณอ่าวแม่กลอง มีลักษณะป้อม ตัวสั้น หัวโต รสชาติดี เนื้อนุ่มกลิ่นหอม เมื่อนำไปนึ่งในเข่งไม้ไผ่สานต้องหักคอ ทำให้ลักษณะ “หน้างอ คอหักเป็นเอกลักษณ์ของปลาทูแม่กลอง

ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี ที่มีลักษณะเนื้อหนา สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เม็ดลีบเล็ก ปลูกบริเวณเขตพื้นที่ป่าละอู ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

160009826859

กล้วยเล็บมือนางชุมพร

160009844685

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

กล้วยเล็บมือนางชุมพร กล้วยเล็บมือนาง มีลักษณะผลเล็ก ปลายผลเรียว เรียงติดกันคล้ายนิ้วมือ ผลและเนื้อมีสีเหลืองทอง เปลือกบาง เนื้อนุ่มรสหวาน มีกลิ่นหอม ส่วนกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง เนื้อกล้วยมีสีน้ำตาล นุ่มเหนียวและไม่แห้งจนเกินไป รสชาติหวาน ปลูกและผลิตในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์  ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว เมล็ดมีสีม่วงดำ ปลูกในพื้นที่สูงที่ระดับความสูง 400-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ผ้าฝ้ายผ่านกระบวนการย้อมครามธรรมชาติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ทำให้ได้สีฟ้าอ่อนถึงสีน้ำเงินเข้ม เป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ่นเฉพาะตัว

160009830953

ผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนคร

160009835294

ปลาสลิดบางบ่อ

ปลาสลิดบางบ่อ ตัวอ้วน หนา สีเข้ม ผ่านขั้นตอนการขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ นำไปคลุกเกลือทะเลหมักทิ้งไว้ 8-12 ชั่วโมง จากนั้นตากแดดในอุณหภูมิ 25-40 องศาเซลเซียส  ทำให้ได้เนื้อปลารสชาติดี มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผลิตในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

160009851675

ทุเรียนป่าละอู

160009854824 มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

ข้าวเกรียบปัตตานี ผลิตจากเนื้อปลาหลังเขียว คัดคุณภาพ ผลิตจากธรรมชาติ 100 % กระบวนการผลิตสะอาด ถูกหลักอนามัย มีมาตรฐาน ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงผลิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

160009839244

น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่

น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ เนื้อมาก รสชาติหวานละมุน ปลูกมากในพื้นที่อำเภอปากช่อง

เมื่อซื้อของภายในงานครบ 500 บาท รับทันทีของที่ระลึก ช็อปเพลินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่ 10.00 น. - 20.00 น. ชั้น G ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: