'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะวันสุดท้าย จ่าย 'เงินเยียวยา' 3 กลุ่มตกหล่น!

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะวันสุดท้าย จ่าย 'เงินเยียวยา' 3 กลุ่มตกหล่น!
15 กันยายน 2563
14,331

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยา" 15,000 บาท กลุ่มล่าสุด ผ่าน www.moac.go.th โอกาสสุดท้ายวันนี้ 15 กันยายน 2563

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ความคืบหน้าล่าสุด ของมาตรการช่วยเหลือที่มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ แต่ยังตกหล่นทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยตั้งเป้าช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ตกหล่นที่เหลือให้ครบทั้งหมดภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งทาง ธ.ก.ส. เองก็ได้ดำเนินการเร่งโอนเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (15 กันยายน 2563) ถือเป็นวันสุดท้ายของการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ตกหล่น ซึ่งเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้น สามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา หรือสิทธิในการรับความช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวได้ที่ เมนู ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยเมื่อเข้าไปยังเมนูดังกล่าวแล้ว เมื่อกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักไปในช่องดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้

160008756453

สำหรับ เกษตรกรที่จะได้รับการจ่ายเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง จะตั้งกรอบจ่ายเยียวยาให้ไม่เกิน 38,737 ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้รอบเดียว 15,000 บาทต่อราย

  • เกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรเนื่องจากช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นเกษตรกรที่สมควรได้รับสิทธิ์เยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มตกหล่น 759 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท

  • เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 269 ราย โดยจะขยายเวลาการจ่ายเงินรวดเดียว 15,000 บาท

เกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือ สถานะเงินเยียวยา ได้ทาง www.moac.go.th 

160008759774

นอกจากนั้น ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มที่ยังอยู่ในสิทธได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการ ก็คือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน คือ ลงทะเบียนทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่ยังขาดเลขที่บัญชีรับโอนเงิน จำนวน 115,892 ราย โดยมติคณะรัฐมนตรีได้ตกลงให้ขยายเวลาออกไปจนถึงงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยการโอนเงิน ธ.ก.ส. จะโอนให้รอบเดียว 15,000 บาทต่อราย และหากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ระบบก็จะยุติการโอนเงินให้

ดังนั้น หากใครที่ยังสงสัยว่าตนเองอยู่ในข่ายดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ในโครงการเยียวยาเกษตรกร หรือโทร.0 2558 6555

160008762666

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง