พาณิชย์ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ

พาณิชย์ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ
14 กันยายน 2563
191

คนเลี้ยงกุ้งร้องพาณิชย์ตั้งกรรมการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมกุ้ง  หลังเจอสารพัดปัญหา ทำผลผลิตลดลง ด้าน”จุรินทร์”ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งสางปัญหา ขีดเส้น  1 เดือนต้องรู้ผล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยจาก 17 องค์กรทั่วประเทศเข้าพบว่า  เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งได้ขอให้กระทรวงฯหาทางช่วยแก้ปัญหารเลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหาใน 3 ด้าน คือ ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งค่าไฟฟ้า อาหารกุ้ง เวชภัณฑ์ 2.ราคา.3.แหล่งเงินทุนที่จะช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อลมหายใจให้ผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งในปัจจุบันพบว่า ในส่วนของการส่งออกปี 2562 ไทยมีผลผลิตกุ้ง 3  แสนตัน ส่งออก 2.2 หมื่นตัน แต่ปีนี้การส่งออกกุ้งลดลงจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็คาดว่าทั้งปีน่าจะส่งออกได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลและฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบ เพื่อให้อุสาหกรรมกุ้งไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมประมง กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถานบันการเงินของรัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในการร่วมกันหาริเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูง ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ อาหารกุ้ง พ่อแม่พันธุ์กุ้ง  ราคากุ้ง การหาแหล่งเนทุน รวมถึงการส่งออก ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะมีการประชุมกัน1-2ครั้งต่อเดือน และคาดว่าน่าสรุปผลมาให้ตนรับทราบภายใน1เดือน เพื่อเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
           
160007877334
นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยและคณะกรรมการเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยจาก 17 องค์กรทั่วประเทศ กล่าวว่า  กลุ่มได้ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยหลังวิกฤติโควิด-19 และนำเสนอโครงการฟื้นฟูด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นอุตสาหกรรมส่งออก เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิตประมาณ 600,000 ตันนำรายได้เข้าประเทศกว่า 100,000 ล้านบาทมีการจ้างงานกว่า 200,000 ตำแหน่งต่อมาเกิดภาวะวิกฤติโรคระบาดอีเอ็มเอสทำให้ผลผลิตตกต่ำลงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 300,000 ตันมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาทตกลงมาเป็นอันดับ 5 ของโลกและสร้างงานเพียง 100,000 ตำแหน่งเท่านั้นในขณะที่โรงงานใช้กำลังการผลิตไม่ถึงครึ่งของกระบวนการผลิตทั้งหมดและเกษตรกรปรับตัวกับวิกฤตอีเอ็มเอสได้แล้วจึงส่งผลให้อัตราการผลิตกลุ่มของไทยเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาและคาดหวังว่าจะเติบโตถึง 400,000 ตันในปี 2565- 2566
           
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เลี้ยงกุ้งมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิตที่สูงเพราะราคาอาหารสัตว์ที่อยู่ในระดับที่สูง จึงอยากให้ภาคภาครัฐพิจารณาในการลดภาษีน้ำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศลงเพื่อให้เกษตรกรหาซื้ออาหารสัตว์ได้ในราคาที่ถูกลง ให้ภาครัฐคิดอัตราค่าไฟฟ้าเรทเกษตรกรเพราะปัจจุบันถูกคิดค่าไฟฟ้าเรทไฟฟ้าบ้านทั่วไป มีแหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรเข้าถึงได้เพราะปัจจุบันเกษตรกรไม่สามารถกู้สินเชื่อได้หรือกู้ได้น้อย รวมทั้งการกำหนดปริมาณผลผลิตกุ้งแต่ละปีให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด มีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ นำผลผลิตมาจำหน่าย ขยายฐานลูกค้า และแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำและภาครัฐก็ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดเครือข่ายจึงหวังว่าคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นมาจะสามารถนำปัญหาที่เครือข่ายเสนอไปแก้ปัญหาให้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้รักษาตำแหน่งผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไป
         
160007878570

นายครรชิต กล่าวว่า  ปัจจุบันอุตสาหกรรมกุ้งโลกต่างประสบปัญหากับการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศผู้นำเข้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่กลับเป็นโอกาสดีของอุตสาหกรรมกุ้งไทยเพราะยังมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเนื่องจากประเทศคู่แข่งรายสำคัญเช่น อินเดีย เอกวาดอร์ ยังประสบปัญหาในการผลิตในหลากหลายด้านทั้งกระบวนการส่งออกรวมทั้งพบการปนเปื้อนบนผลิตภัณฑ์เป็นต้นทำให้สินค้าของประเทศไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการจากกลุ่มผู้ค้าหลักหลักเช่นจีนและประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้นจึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยในการเดินหน้าตลาดอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้มีสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลกมากขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง