'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' ที่ยังขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค.นี้ ที่เดียวครบ!

'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' ที่ยังขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค.นี้ ที่เดียวครบ!
14 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
58,375

อัพเดท! "สินเชื่อ" จาก "ธนาคารออมสิน" ที่ยังสามารถยื่นขอกู้ได้ ทั้ง “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน” ปลอดดอก-ไม่ต้องค้ำ และสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ พร้อมช่องทางการลงทะเบียน

ธนาคาร  "ออมสิน" ออก "สินเชื่อ" เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบในมิติต่างๆ ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ “โควิด-19”

ปัจจุบันธนาคารออมสิน ยังคงเปิดให้ประชาชนแสดงความจำนงขอสินเชื่อได้ ใน 3 โครงการหลัก โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมสินเชื่อของธนาคารออมสิน ที่ยังสามารถ "ลงทะเบียนขอสินเชื่อ" ได้ ปัจจุบัน (วันที่ 13 .. 63) พร้อมรายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

   

 1. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

โครงการ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ของธนาคารออมสิน คือสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 .. 63

  • รายละเอียดสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

160001333754

  • ช่องทาง "ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังรากฐาน"

สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อได้ผ่าน www.gsb.or.th เลือก ลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน" หรือคลิกที่ลิงก์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 2. สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รอบ 2) 

สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 50,000 บาท เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 .. 63 หลังจากที่เคยปิดลงทะเบียนไปชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 เม.. 63 เนื่องจากวงเงินสินเชื่อเต็ม

ทั้งนี้ สำหรับการลงทะเบียนในรอบ 2 นี้ ยังคงมีเงื่อนไขและรายละเอียดเหมือนโครงการเดิม แต่มีระยะเวลาในการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 .. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

  • รายละเอียดสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2

160001536659

  • ช่องทางลงทะเบียน "สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท"

สามารถกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือก "คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ" หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm5

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผู้มีรายได้ประจำขอ 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' รอบ 2 ต้องมีอะไรบ้าง?

 3. สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 10,000 บาท ซึ่งเปิดสำหรับผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ

  • รายละเอียดสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

160001469913

  • ช่องทางลงทะเบียนขอ "สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ 10,000 บาท"

สามารถกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือก "คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ" หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน' 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์! เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

ที่มา: ธนาคารออมสิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง