ป้องกันโควิดระบาดซ้ำ! กองกำลังนเรศวร คุมเข้มชายแดนตาก-แม่ฮ่องสอน

ป้องกันโควิดระบาดซ้ำ! กองกำลังนเรศวร คุมเข้มชายแดนตาก-แม่ฮ่องสอน
13 กันยายน 2563
264

ป้องกันโควิดระบาดซ้ำ! กองกำลังนเรศวร คุมเข้มชายแดนตากและแม่ฮ่องสอน ระดมติดลวดหนาม-วงจรปิด-บินโดรน-ซุ่มสกัดต่างด้าว

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามลักลอบเข้ามาในไทยตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติตามแนวชายแดน โดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัว (State Quarantine) จนเกิดความกับวลว่าจะมีการระบาดซ้ำอีก ทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องวางมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนภาคเหนือทุกจุด

โดย พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคําแหง ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เพิ่มความเข้มงวด กำชับทุกพื้นที่อย่างจริงจัง โดยที่จังหวัดตาก (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17) ได้ใช้ทรัพยากรทั้งเครื่องมือและกำลังพล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณช่องทางท่าข้าม, การวางเครื่องกีดขวางลวดหนามหีบเพลง, การใช้โดรนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน, การลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งทางพื้นดินและทางน้ำ, การซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่, การตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้น นอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนติดอินฟราเรดบินตรวจจับในช่วงเวลากลางคืนด้วย

159999718679

ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เปิดเผยว่า กองกำลังนเรศวร จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้น 5 ข้อ เพื่อแก้ไขปัญหา คือ

159999719868

1.ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.ทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนามบริเวณช่องทาง และท่าข้ามน้ำตามธรรมชาติ

3.เพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดนและทางภูเขา

4.ประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

5.ประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงาน

159999721096

ทั้งนี้ เชื่อว่า มาตรการที่ออกมาจะแก้ไขการลักลอบข้ามพรมแดนได้ดีมากยิ่งขึ้น และเมื่อจับกุมแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางต่างๆ โดยความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการคัดกรองแล้ว ก็จะผลักดันกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง