'คนไทยเกินครึ่ง' ไม่เชื่อกระแสข่าว 'รัฐประหาร'

'คนไทยเกินครึ่ง' ไม่เชื่อกระแสข่าว 'รัฐประหาร'
13 กันยายน 2563
313

ผลสำรวจ "ดุสิตโพล" เผย คนไทยส่วนใหญ่ ไม่เชื่อกระแสข่าวรัฐประหารตอนนี้ ชี้ไม่มีความจำเป็น มองรัฐบาลแห่งชาติ "ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น"

วันนี้ (13 ก.ย.) "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้" โดยเมื่อถามว่าประชาชนเชื่อหรือไม่กับกระแสข่าว "การทำรัฐประหาร" ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 58.08% ตอบว่าไม่เชื่อ เพราะมองว่าต้องการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำถึงขนาดนั้น ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้กำลังทหารอยู่แล้ว ส่วนอีก 41.92% ตอบว่าเชื่อ เพราะทางทหารมีการเคลื่อนไหว ปัญหาบ้านเมืองสะสมจนมากเกินไป ต้องการปฏิรูปการเมือง เป็นทางออกที่ไม่ควรมองข้าม ฯลฯ

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานี้ "การทำรัฐประหาร" มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 46.67% ระบุว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ รองลงมา 40.61% ระบุว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่า "การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ" มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 41.79% ระบุว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ ส่วนอีก 33.29% ระบุว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

เมื่อถามประชาชนถึงผลดี-ผลเสียของ "การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ" พบว่าในส่วนของผลดี อันดับ 1 มองว่าช่วยลดความขัดแย้ง อันดับ 2 ทำให้มีความเป็นกลาง และอันดับ 3 มีความมั่นคง ส่วนของผลเสีย อันดับ 1 มองว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อันดับ 2 เห็นว่าจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น/ไม่ยอมรับ และอันดับ 3 ไม่เป็นประชาธิปไตย

สุดท้าย เมื่อถามถึง "รมว.คลัง คนใหม่" ว่าควรมีคุณสมบัติแบบใดจึงจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นั้น อันดับ 1 ประชาชน 81.72% ระบุว่าต้องมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ อันดับ 2 ประชาชน 75.20% ระบุว่าต้องซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริต อันดับ 3 ประชาชน 65.12% ระบุว่าต้องเน้นประโยชน์ของบ้านเมือง อันดับ 4 ประชาชน 56.99% ระบุว่าต้องมีประสบการณ์/มีผลงาน และอันดับ 5 ประชาชน 54.50% ระบุว่าต้องไม่ยอมให้ถูกแทรกแซง

“จากผลการสำรวจ ถึงแม้ประชาชนจะไม่เชื่อกระแสการทำรัฐประหาร แต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น การทำรัฐประหารมักจะตามมาเสมอ ทั้งนี้เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติยังไม่ใช่ทางออก ถึงจะช่วยลดความขัดแย้ง มีความเป็นกลาง แต่ก็อาจไม่ได้รับการยอมรับ” นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุ

ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,517 คน โดยสำรวจทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 2563

159998186158

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง