กมธ.ดันกฎหมายใหม่ เร่งเดินเครื่องสรรหา กสทช.

กมธ.ดันกฎหมายใหม่ เร่งเดินเครื่องสรรหา กสทช.
11 กันยายน 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
178

“พุทธิพงษ์”นั่งประธานกมธ.ร่างพรบ.กสทช.ชี้ที่ประชุมผ่านมติแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว หวังสรรหา กสทช.ได้ตรงตามคุณสมบัติอย่างแท้จริง ใช้สรรหาบอร์ดใหม่ได้ต้นปีหน้า

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อการสมัครเพื่อรับการแต่งตั้งใหม่ หรือพ้นจากตำแหน่งของกรรมการชุดเดิม หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ถูกประกาศใช้ เพื่อให้เป็นธรรมต่อสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่ง และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพิจารณานโยบายต่างๆ ในคณะกรรมการ กสทช. ในช่วงรอยต่อของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี้ด้วย

“ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเข้าสภาในเดือนพ.ย.2563 หากได้รับการเห็นชอบ จะส่งไปยังสมาชิก​วุฒิสภา​เพื่อพิจารณา​ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย​ จะมีผลบังคับใช้เพื่อเลือกกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ทันที ซึ่งอาจเป็นช่วงต้นปี 2564” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ในส่วนการสรรหากสทช.ชุดใหม่มาดำรงตำแหน่งไปพลางก่อน ระหว่างการแก้ไขกฎหมายนั้น รายงานข่าวจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบุว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย 1.นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการสรรหา 2.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรองประธานกรรมการสรรหา 3.นายธงชัย เสนามนตรี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เป็นกรรมการสรรหา 4.นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นกรรมการสรรหา 5.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการสรรหา 6.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นกรรมการสรรหา และ 7.นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ กรรมการ กสทช. ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช., พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช., พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช., นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ กสทช., นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และ น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: