'ราเมศ' หนุนใช้ผลการศึกษา กมธ.แก้ รธน.เป็นจุดตั้งต้นแก้ รธน.

'ราเมศ' หนุนใช้ผลการศึกษา กมธ.แก้ รธน.เป็นจุดตั้งต้นแก้ รธน.
11 กันยายน 2563
289

"ราเมศ" หนุนใช้ผลการศึกษา กมธ.วิสามัญแก้ไข รธน. เป็นจุดตั้งต้นแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ว่า ถือได้ว่าเป็นสรุปผลการศึกษาที่จะเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาของ กมธ. ชุดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการรวบรวมทั้งข้อดีและข้อเสียของรัฐธรรมนูญทำให้สังคมได้เห็นภาพชัดขึ้นว่ามีสาระของรัฐธรรมนูญส่วนไหนบ้างที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และที่สำคัญผลการศึกษาจะมีการรวบรวมทุกความคิดเห็นไว้ค่อนข้างครบถ้วนไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งไป และต้องยอมรับว่า กมธ. ชัดดังกล่าวมีการร่วมกันของทุกพรรคการเมืองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดจนตกผลึก และยังรับฟังเสียงของประชาชนในทุกกลุ่ม ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก ก็ต้องขอชื่นชมการทำหน้าที่ของ กมธ. ชุดดังกล่าว

นายราเมศยังกล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณ กมธ. ที่ได้รับความคิดเห็นของพรรค ที่ได้นำเสนอต่อ กมธ. และได้รับการยอมรับตรงกันหลายฝ่ายว่าเป็นประเด็นปัญหา ซึ่งจะไม่มองแค่เรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่จะมองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเรื่องสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผู้บริโภค สิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิของผู้พิการและผู้ยากไร้ รวมไปถึงประเด็นระบบเลือกตั้ง การถ่วงดุลการตรวจสอบเรื่องทุจริต และที่สำคัญเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.ในบทเฉพาะกาล

ทั้งหมดนี้เชื่อว่าหากมีการขับเคลื่อนในสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จะเกิดเป็นผลสำเร็จได้ อาจใช้เวลาบ้าง แต่หากเราต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ประเทศเดินได้ควบคู่กันไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง