ต้นทุน 'ธุรกิจ' พุ่งหลังโควิด

ต้นทุน 'ธุรกิจ' พุ่งหลังโควิด
11 กันยายน 2563
2,217

การตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากผลของการรักษาระยะห่างทางสังคม การกักตัวควบคุมโรค การล๊อกดาวน์ และการเข้มงวดการเดินทาง

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือต้นทุนทางการค้าที่เพิ่มขึ้น รายงาน TRADE COSTS IN THE TIME OF GLOBAL PANDEMIC จัดทำโดยองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ได้คาดการณ์ต้นทุนทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัวเพื่อมาตรการต่างๆที่กล่าวมา

ด้านการเดินทางและขนส่งพบว่ามีต้นทุนสูงขึ้น แบ่งเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการกระจายสินค้า (Distribution service) และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนจากการเคลื่อนย้ายข้อมูลและการสื่อสาร มาตรการและกฎระเบียบทางการค้า และปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ

แม้โควิด-19 และมาตรการต่างๆ จะค่อยๆ ผ่อนคลายลงแล้ว แต่ผลกระทบก่อนหน้านี้ที่ทำให้ผลิตผลทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอย่างหัวทิ่มหัวตำได้สะท้อนผ่านตัวชี้วัดต่างๆ ดังรายงานระบุ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: