พาณิชย์ถกมาตรการกระตุ้นการซื้อขายและยกระดับราคาให้เกษตรกร

พาณิชย์ถกมาตรการกระตุ้นการซื้อขายและยกระดับราคาให้เกษตรกร
10 กันยายน 2563
226

“จุรินทร์”เรียกประชุมหาแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง กำหนด 4  มาตรการพยุงราคายาง ทั้งการตรวจสต๊อกยาง ลดพื้นที่ปลูกยาง การดูดซับปริมาณยาง และเร่งขยายการส่งออก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ทั้งชาวสวน ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย ผู้ซื้ออุตสาหกรรมแปรรูป และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา  โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางในการกระตุ้นการซื้อขายและพยุงยกระดับราคายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ ซึ่งพบว่าความต้องการยางมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของประเทศจีนที่เป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และถุงมือยาง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ราคายางแต่ละชนิดมีความเคลื่อนไหวผันผวน เกิดจากการนำน้ำยางข้นไปใช้ผลิตถุงมือยางมากขึ้น ปริมาณยางแผ่นดิบในตลาดลดลง และปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ทำให้การทำยางแผ่นลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการ ที่ประชุมจึงได้มีข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดมาตรการเพื่อพยุงราคายางในประเทศ ประกอบด้วย

1. ตรวจสอบสต็อกยางที่กำหนดให้ผู้ค้าต้องแจ้งปริมาณตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อจัดทีมงานตรวจสอบปริมาณยางคงเหลือในสต็อกของผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยจะตรวจสต็อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐด้วย ซึ่งจะเริ่มปูพรมตรวจสอบทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนก.ย. 2563 นี้

2.ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งรัดโครงการโค่นยางและปลูกพืชทดแทน โดยให้หามาตรการจูงใจเพิ่มให้เกษตรกรที่หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนยาง เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 3.ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข รูปแบบการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ภาครัฐให้การสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ในวงเงิน 65,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยางในระบบ ให้การดูดซับปริมาณยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.กระทรวงพาณิชย์จะขยายตลาดส่งออก โดยกำหนดเจรจาธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 ก.ย. 2563 และ 1 ต.ค. 2563 นี้ และในช่วงต้นเดือนธ.ค. 2563 กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด Thailand Rubber Expo ” เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และสินค้านวัตกรรม ที่สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้ โดยเป็นการจัดงานวิถีใหม่ ที่มีการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจซื้อขาย ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง