'สุชาติ' ห่วง ปัญหาขาดแคลนแรงงานสวนลำไย ประสาน มท. หาแรงงานจากกลุ่มชาติพันธุ์

'สุชาติ' ห่วง ปัญหาขาดแคลนแรงงานสวนลำไย ประสาน มท. หาแรงงานจากกลุ่มชาติพันธุ์
8 กันยายน 2563
1,759

"สุชาติ" สั่ง กรมการจัดหางาน เร่งประสาน มหาดไทย หาแรงงานจากกลุ่มชาติพันธุ์ มาช่วยชาวสวนลำไยด่วน หลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บลำไย

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่เกษตรกรปลูกลำไย ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนแรงงานเพื่อนบ้านเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูกาล 2563-2564 จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศมาทำงาน ภายหลังได้รับฟังข้อปัญหาจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี เมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน แจ้งจัดหางาน โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกลำไย เร่งประสานมหาดไทยหาแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์มาทำงานทดแทน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับชาวสวนลำไย

“หลังจากที่ได้รับฟังข้อปัญหาจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยหามาตรการที่เหมาะสมทันที โดยความคืบหน้าขณะนี้ กรมการจัดหางานได้ แจ้งจัดหางานจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกลำไยเป็นสินค้าส่งออก เร่งประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ มาทำงาน ทดแทนแรงงานเพื่อนบ้าน ที่ประสบปัญหาข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี จะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของประชาชนจากความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค-19 เป็นสำคัญ ” นายสุชาติ กล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เชื่อมโยงถึงการส่งออกของประเทศไทยได้ โดยขณะนี้ ได้กำชับให้จัดหางานจังหวัด ที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือตามฤดูกาล และมีเกษตรกรปลูกลำไย สำรวจความต้องการแรงงาน เพื่อหาแรงงานกลุ่มอื่นๆมาทำงานทดแทน อย่างไรก็ดี สำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มที่ขาดแคลนนั้น ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการหามาตรการที่เหมาะสม ตามมาตรการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สอง ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย อย่างไรก็ดี จะเร่งหามาตรการและแนวทางที่เหมาะสม ที่ให้ได้ผลดีและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย ให้ได้มากที่สุด เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง