'ชาญศิลป์' จัดทัพ ‘การบินไทย’ ย้ายล็อตใหญ่รับแผนฟื้นฟู

'ชาญศิลป์' จัดทัพ ‘การบินไทย’ ย้ายล็อตใหญ่รับแผนฟื้นฟู
3 กันยายน 2563
1,200

“ชาญศิลป์” สั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร “การบินไทย” ล็อตใหญ่ 14 ตำแหน่ง หนุนบริหารจัดการงานคล่องตัว ขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำสั่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 088/2563 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน

โดยเป็นการแต่งตั้งจำนวน 14 ตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ จึงมีความจำเป็นต้องมีผู้บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างคล่องตัว และเข้ามาขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรที่อยู่ระหว่างศาลล้มละลายกลางพิจารณา

สำหรับตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย มี 8 ฝ่าย ประกอบไปด้วย 1.สายปฏิบัติการ และฝ่ายบริการบนเครื่องบิน 2.ฝ่ายช่าง 3.ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน 4.ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน 5.หน่วยธุรกิจบริการการบิน 6.ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น 7.ฝ่ายครัวการบิน และ 8.ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย อาทิ 1. นายพิสุทธิ์ สุทธิสรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ ฝายบริการบนเครื่องบิน ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่ 2. นายสุดสรรค์ ภัทรายน ผู้จัดการกองสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองวางแผนและบริหารอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน

3. เรืออากาศเอก เจริญ สุขดง ผู้อำนวยการฝ่ายช่อมใหญ่อากาศยาน (อู่ตะเภา) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม 4. เรืออากาศตรี ดุษดี ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน

5. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 6. นายกิตติ ซินประหัษฐ์ Senior Ground Services Specialist (ระดับ 9) สังกัดฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้น ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองควบคุมการบรรทุก

7. นายวัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้จัดการกองการช่าง อีกตำแหน่งหนึ่ง 8.นายยุทธนา ชลจริญ ผู้จัดการกองพัสดุกลาง ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นต้น โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง