17 จังหวัด เกิดอุทกภัย วาตภัย ดินสไลด์ เสียชีวิต 4 ราย-เดือดร้อน 23,278 ครัวเรือน

17 จังหวัด เกิดอุทกภัย วาตภัย ดินสไลด์ เสียชีวิต 4 ราย-เดือดร้อน 23,278 ครัวเรือน
2 กันยายน 2563
666

รายงานสถานการณ์ล่าสุด 17 จังหวัด เกิดอุทกภัย วาตภัย ดินสไลด์ เสียชีวิต 4 ราย-เดือดร้อน 23,278 ครัวเรือน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (2 ก.ย.) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ รวม 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น สกลนคร ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างฟื้นฟูในทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (2 ก.ย. 63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัยและดินสไลด์ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น สกลนคร ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี รวม 65 อำเภอ 229 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ
23,278 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย (จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดละ 1 ราย จังหวัดลำปาง 2 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างฟื้นฟูในทุกจังหวัด

ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน (ทั้งบางส่วนและทั้งหมด) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ยุ้งข้าว พื้นที่การเกษตร สาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมโดยเร่งด่วน เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง