'เทพไท' ลุยแก้ ม.272 ปิดสวิทซ์ ส.ว.

'เทพไท' ลุยแก้ ม.272 ปิดสวิทซ์ ส.ว.
2 กันยายน 2563
479

"เทพไท" ยก 3 ประเด็นสำคัญร่างแก้ รธน. พร้อมลุยแก้ ม.272 ปิดสวิทซ์ ส.ว. หลังยุบสภาเลือกตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23 -24 ก.ย. ส่วนตัวได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยในทุกประเด็น แต่สามารถแปรญัตติในชั้นการพิจารณาวาระ 2 ได้ และเมื่อได้พิจารณารายละเอียดประเด็นการแก้ไขทั้ง 2 ร่างแล้ว เห็นว่ามี 3 ประเด็นสำคัญ ที่ต้องนำมาพิจารณา ในความแตกต่างกันระหว่างร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันใน 3 ประเด็นดังนี้

1.การแก้ไข มาตรา 256 ควรใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

2.จำนวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน จำนวนเท่ากันทั้ง 2 ร่าง แต่เห็นด้วยกับการมีสัดส่วน 50 คนของนักวิชาการ ฝ่ายการเมือง และกลุ่มนักศึกษา ตามญัตติร่างของพรรคร่วมรัฐบาล

3.ระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญ เห็นควรจัดทำให้เสร็จภายในเวลา 180 วัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษา แต่การกำหนดระยะเวลา 240 วันของร่างพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านล่าช้าเกินไป 

นายเทพไท กล่าวว่า ส่วนประเด็นอื่นๆ เป็นประเด็นปลีกย่อย ที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งสามารถประนีประนอม ปรับปรุงแก้ไข หาจุดลงตัวกันได้ไม่ยากนัก สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ยังไม่มีญัตติร่างของพรรคการเมืองใด นำเสนอขึ้นมาให้พิจารณา ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272  ถ้าหากมีญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ขึ้นมา ไม่ว่าของกลุ่มใดหรือของพรรคการเมืองใด ก็พร้อมลงชื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 นี้ด้วย 

"ถ้ามีการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ขึ้นมาอีกร่างหนึ่ง ก็ไม่ได้ซำ้ซ้อนกับร่างเดิมแต่อย่างใด แต่เป็นหลักประกันให้กับสังคม และการชุมนุมของนักศึกษาที่กำลังเคลื่อนไหวปิดสวิทซ์ ส.ว.ให้ได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ ว่าระหว่างการมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จนรัฐบาลจำเป็นต้องยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ ก็จะมีการปลดล็อค ส.ว.ไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 เดิมได้" นายเทพไท กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง