อุตฯการแพทย์แห่ลงทุนหลังโควิด

อุตฯการแพทย์แห่ลงทุนหลังโควิด
2 กันยายน 2563
189

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ได้มีมาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมเมื่อเดือนมิ.ย.2563ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและอยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการนี้ จำนวน50โครงการ โดยบีโอไอได้อนุมัติไปแล้ว42โครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวม11,999.5ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี การลงทุนครั้งนี้อาจนำไปสู่การต่อยอดเพื่อเป้าหมายการยกระดับอุตสาหกรรมประเทศตามวัตถุประสงค์ของอีอีซีได้ในอนาคต 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง