Craftmanship Collection ผสานงานช่างผ่านงานดีไซน์ เปิดให้ผู้ใช้เล่นสนุก

Craftmanship Collection ผสานงานช่างผ่านงานดีไซน์ เปิดให้ผู้ใช้เล่นสนุก
2 กันยายน 2563 | โดย สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ facebook.com/suwitdesign
443

‘สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์’ ศึกษาแนวคิดการออกแบบของ Salt and Pepper สตูดิโอออกแบบ ที่คำนึงถึงระบบนิเวศการทำงานเชื่อมโยงกันตั้งแต่ทักษะงานช่างฝีมือ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี กว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น

เมื่อโจทย์ของสตูดิโอออกแบบ ไม่ได้เพียงแค่พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการคำนึงถึงระบบนิเวศการทำงานที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ทักษะงานช่างฝีมือ กระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งผลให้ เกิดผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และนี่คือแนวคิดในการออกแบบของ Salt and Pepper Design Studio สตูดิโอออกแบบที่ก่อตั้งโดยคุณโอ๊ค-พิพิธ โค้วสุวรรณ และคุณเน็ก-อัญชนา ทองไพฑูรย์

159896238063
Craftmanship Collection ที่ทีมงานสร้างสรรค์ให้กับ Brezza Dee คือผลงานที่สะท้อนแนวคิดในการออกแบบของสตูดิโอได้อย่างเต็มร้อย จุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากการเข้าไปคลุกคลีทำงานกับช่างฝีมือต่าง ๆ ในหลายชุมชน ทั้งทางภาคเหนือ อีสาน ภาคใต้ รวมไปถึงภาคกลาง การเดินทางทำให้ทีมงานมองเห็นศักยภาพของทักษะงานช่างฝีมือ รวมไปถึงข้อจำกัดในการสั่งสินค้าเพื่อผลิตใช้งานทีมนักออกแบบ Salt and Pepper จึงนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีความยืดหยุ่นในการผลิตโดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชิ้นส่วนที่ชื่นชอบมาประกอบขึ้นรูปตามความต้องการ แม้ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะมาจากต่างชุมชน แต่สามารถประกอบกันจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และใช้ตกแต่งภายในที่พักอาศัยได้ด้วย เช่น การนำงานจักสานมาทำเป็นโป๊ะไฟ โดยประกอบชิ้นส่วนโป๊ะไฟกับงานไม้กลึง แล้ววางบนฐานที่วาดลวดลายผ่านงานสานย่านลิเภา เป็นต้น

159896240160
ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ทีมงานไม่ได้ออกแบบแค่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่ออกแบบระบบนิเวศการทำงานใหม่ที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาด้านการผลิต ตั้งแต่งานช่างหัตถกรรมท้องถิ่นที่สามารถผลิตชิ้นงานได้ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายที่สามารถบริหารจัดการงานหัตถรรมได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ และนักออกแบบภายในสามารถนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามความต้องการ

นอกจากผลงาน Craftmanship Collection แล้ว สตูดิโอออกแบบ Salt and Pepper ยังสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานงานช่างหัตถกรรมอีกมากมาย เช่น Sputnik Collection ที่ทีมงานออกแบบให้กับ Corner 43 เป็นงานออกแบบเก้าอี้ที่ดึงเอาทักษะงานช่างฝีมือทำการสานหวายให้เกิดลวดลายมาเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่หาได้ง่าย ราคาถูก และคงทน พร้อมเปลี่ยนรูปแบบ และสีสันของงานสานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันมากขึ้น

159896243861

และนี่คืออีกหนึ่งสตูดิโออออกแบบที่ผสานทักษะงานช่างฝีมือกับงานออกแบบได้อย่างกลมกล่อม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง