16 จังหวัด เกิดน้ำท่วมฉับพลัน วาตภัย ดินสไลด์ ชี้กระทบ 20,886 ครัวเรือน

16 จังหวัด เกิดน้ำท่วมฉับพลัน วาตภัย ดินสไลด์ ชี้กระทบ 20,886 ครัวเรือน
31 สิงหาคม 2563
168

เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย ดินสไลด์ 16 จังหวัด ชี้กระทบ 20,886 ครัวเรือน เร่งสำรวจความเสียหาย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ 31 ส.ค. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ รวม 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น สิงห์บุรี และสกลนคร ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างฟื้นฟูในทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (31ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก วาตภัยและดินสไลด์ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น สิงห์บุรี และสกลนคร รวม 63 อำเภอ 222 ตำบล 960 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,886 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างฟื้นฟูในทุกจังหวัด

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน (ทั้งบางส่วนและทั้งหมด) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ยุ้งข้าว พื้นที่การเกษตร สาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมโดยเร่งด่วน เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง