'ออมสิน' ออกซอฟต์โลน 'ธุรกิจท่องเที่ยว' 1.5 หมื่นล้าน ใครมีสิทธิ์บ้าง?

'ออมสิน' ออกซอฟต์โลน 'ธุรกิจท่องเที่ยว' 1.5 หมื่นล้าน ใครมีสิทธิ์บ้าง?

เปิดรายละเอียดซอฟต์โลน "ธุรกิจท่องเที่ยว" จาก "ธนาคารออมสิน" จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ

"ออมสิน" เดินหน้าขยายผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เข้าถึงแหล่งเงินกู้ซอฟต์โลนวงเงินกู้รวม ​1.5 หมื่นล้านบาทตามมติ ครม. เริ่มก.ย.นี้

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ​ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา​ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาด Covid-19

ธนาคารฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน (Soft Loan) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ Covid-19

วงเงินกู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ ในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เพื่อที่สถาบันการเงินนั้นจะนำไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับผู้ประกอบการ ในอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ช่วงกลางเดือน ก.ย. 63 นี้

2. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท เน้นให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ เช่น ร้านอาหาร สปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว บริการที่พัก เกสต์เฮาส์ โฮสเทล เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้วงเงินสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง

โดยผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา (5 ปี) ใช้บุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 1115 หรือธนาคารออมสินทุกสาขา