'ปรีดี' ประเมินจีดีพีปีหน้าโต 4-5%

'ปรีดี' ประเมินจีดีพีปีหน้าโต 4-5%

"ปรีดี" ระบุ​ เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ประเมินปีหน้าโตได้ 4-5% วอนนักลงทุนมั่นใจ

ในงาน Thailand Focus 2020 นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และสามารถดูแลให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกระทรวงการคลังมองว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ไปแล้ว และเชื่อว่าจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนได้ในปี 2564

โดยกระทรวงการคลังคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2564 กลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ที่ 4-5% ดังนั้นจึงอยากให้นักลงทุนและประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวตามทีทคาดไว้ให้ได้

อย่างไรก็ตาม​ จากนี้ไปรัฐบาลจะยังคงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยจะมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐให้ออกมาเร็วขึ้น เพื่อเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมภาคท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวขึ้น

ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิ-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหายไป ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาในเร็วนี้

นอกจากนี้​ กระทรวงการคลังจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ และทำให้ผู้ประกอบการจากต่างชาติที่อยากเข้ามาลงทุนในไทยมั่นใจในศักยภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพของไทยมากขึ้น โดยการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

“ในระยาวเราก็ยังให้ความสำคัญ โดยจะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย พร้อมกับให้การสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติสนใจ และพร้อมเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นในศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคต่อไป” นายปรีดี กล่าว