'มหาดไทย' ลงพื้นที่ระยอง ลุยแก้ 6 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

'มหาดไทย' ลงพื้นที่ระยอง ลุยแก้ 6 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
25 สิงหาคม 2563
132

"ทรงศักดิ์" ลงพื้นที่ระยอง ลุยแก้ 6 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เดินหน้าแก้คลองทับมาแล้ว 36% ตั้งงบ 450 ล้านเตรียมประกวดราคาดูแลแกลง เตรียมงบ200 ล้านแก้บ้านฉาง และอีก 320 ล้านสำหรับเทศบาลนครระยอง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพและความพร้อมทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็เป็นพื้นหนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในทุกปี ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างเร่งด่วน

ด้าน นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สาเหตุหลักมาจากการที่คลองทับมามีลักษณะแคบ ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักได้ ทำให้น้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ทัน เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ กรมฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดระยอง โดยดำเนินการใน 6 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่เทศบาลนครระยอง 2.พื้นที่เทศบาลเมืองแกลง 3.พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 4.พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง 5.พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค่าย 6.พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน

จากผลศึกษาในส่วนของพื้นที่ชุมชนเมืองระยอง มีขนาดพื้นที่ชุมชน 16.95 ตารางกิโลเมตร แต่มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 1,761.77 ตารางกิโลเมตร ไหลผ่านคลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลัก ในส่วนที่ผ่านเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลนครระยอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว

ดังนั้น กรมฯ จึงกำหนดให้มีการก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคันป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งการปรับปรุงคลองทับมา การก่อสร้างท่อระบายน้ำหลัก และอาคารชลศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562-2564 กรมฯ ได้ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวงเงิน 405.48 ล้านบาท

โดยในระยะแรกมีองค์ประกอบเป็นคันป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่ง และการขุดลอกคลอง ในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ความยาวรวม 2,682 เมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 36% กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563-2565 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วงเงิน 450 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองแกลง ปัจจุบันกำลังดำเนินการประกวดราคา สำหรับพื้นที่ชุมชนบ้างฉาง ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564-2566 วงเงิน 200 ล้านบาท และโครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครระยอง อำเภอระยอง จังหวัดระยอง วงเงิน 320 ล้านบาท ในส่วนพื้นที่อื่นๆ กรมฯ จะเสนอแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง