พายุฝนถล่ม น้ำป่าซ้ำ 5 จังหวัดภาคเหนือ

พายุฝนถล่ม น้ำป่าซ้ำ 5 จังหวัดภาคเหนือ
22 สิงหาคม 2563
353

พายุฝนถล่มเช้ามืดวันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา

  

วันนี้ (22 ส.ค. 63) เวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา 

รวม 15 อำเภอ 48 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

159806285432

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ถึงปัจจุบัน (22 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 48 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,413 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย ได้แก่ 

159806200257

- จ.น่าน เกิดน้ำไหลหลาก ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข และอำเภอนาน้อย รวม 18 ตำบล 83 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 960 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย  

- จ.แพร่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่  6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอหนองม่วงไข่ รวม 27 ตำบล 96 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 443 ครัวเรือน 

- จ.เชียงใหม่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่ออน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน 

- จ.ลำปาง เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองปาน รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน 

- จ.พะเยา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน รวม  ตำบล 4 หมู่บ้าน 

159806197721

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24  ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง