พาณิชย์เปิดตัว “www.คิดค้า.com”

พาณิชย์เปิดตัว “www.คิดค้า.com”
21 สิงหาคม 2563
445

สนค.เปิดตัว www.คิดค้า.com เป็นเพื่อนคู่คิดผู้ประกอบการค้าเพื่อใช้วางแผนธุรกิจ นำร่องข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  เปิดเผยว่า     สนค.ได้พัฒนาเว็ปไซต์ www.คิดค้า.com ขึ้น มุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีในการยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก และข้อมูลความต้องการของตลาดเพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างไร้รอยต่อ ให้เรื่องการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้น โดยเว็ปไซต์ “คิดค้า” เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดในการทำการค้าสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมกับให้บริการข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าสำหรับนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

 โดยฟีเจอร์หลักของเว็ปไซต์คิดค้า คือ Analytics Dashboard ชี้โอกาสทางการค้า 3 สินค้าเกษตรสำคัญ หรือระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการค้าและการทำธุรกิจ โดยในระยะที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์การค้าของ 3 สินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยผู้ประกอบการหรือนักวิเคราะห์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการส่งออกและการนำเข้าเพื่อนำไปวางแผนทางธุรกิจหรือวางนโยบาย โดยระบบสามารถช่วยชี้เป้าโอกาสทางการค้าผ่านการระบุตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสูง ระบุความเสี่ยงจากคู่แข่งทางการค้า และในระยะต่อไปภายในปีนี้จะเพิ่มข้อมูลสำหรับมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทุเรียน

 159798838938

 

นางสาวพิมพ์ชนก  กล่าวว่า  นอกจากนี้ เว็ปไซต์คิดค้ายังเปิดให้บริการข้อมูลอีก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ข่าวเด่นประเด็นร้อน (News & Hot Issues) เพื่อให้ผู้ประกอบการทันต่อเหตุการณ์ และเข้าใจความเสี่ยงทางการค้า เช่น บทวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการรับมือทางด้านการค้าจากผลกระทบของโควิด บทวิเคราะห์สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน เป็นต้น ส่วนที่สอง ราคาสินค้ารายวัน (Market Indicators) เพื่อให้ข้อมูลภาคธุรกิจและประชาชนเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น สถานการณ์ราคาสินค้าและค่าครองชีพ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  ส่วนที่สาม นโยบายเด่นพาณิชย์ (Policy Highlight) ผู้ใช้สามารถรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการพาณิชย์และไม่พลาดข่าวสารสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ และส่วนสุดท้าย ซึ่งจะเปิดตัวในระยะถัดไป คือ คู่มือการค้า (Trade Tips) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและเทคนิคด้านการค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ผู้ประกอบการ ทำให้ขั้นตอนการค้าและการทำธุรกิจเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

ทั้งนี้ เว็ปไซต์ www.คิดค้า.com  ได้ เปิดให้บริการระบบในวันครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา  และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของ ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ และประชาชน เพื่อยกระดับให้เว็ปไซต์คิดค้าเพื่อนคู่คิดในการทำการค้าอย่างแท้จริง โดยในปี 2564 จะต่อยอดเว็บไซต์ให้ครอบคลุมสาขาธุรกิจมากขึ้น เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มข้อมูลโอกาสทางการค้าเชิงพื้นที่ ทั้งรายจังหวัด และรายตลาดส่งออก รวมถึงรวบรวมข้อมูลคู่มือการค้า (Trade Tips) แก่ผู้ประกอบการ ที่จะทำให้เรื่องขั้นตอนการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างแหล่งข้อมูลเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยเป็นสังคมประกอบการยุคใหม่ในอนาคตต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง