ศ.สุชาติ อดีตรมว.ศึกษา เห็นด้วย ข้อเรียกร้องนศ. ไม่ผิดกฎหมาย

ศ.สุชาติ อดีตรมว.ศึกษา เห็นด้วย ข้อเรียกร้องนศ. ไม่ผิดกฎหมาย
15 สิงหาคม 2563
1,873

ศ.สุชาติ อดีตรมว.ศึกษา เห็นว่าข้อเรียกร้องของนศ.ให้มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ​ ไม่ผิดกฎหมาย

.ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเรียกร้องเพื่อสังคมที่ดีขึ้นของนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่ควรรับฟัง เพราะสังคมของเรามีความไม่ยุติธรรม ไม่สมเหตุสมผลมาเป็นเวลานนาน ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยอนาคตจะชนะอดีตอย่างแน่นอน

มีกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีผลประโยชน์กับการปกครองแบบเก่าๆ พยายามคัดค้านสร้างเงื่อนไขปฏิวัติรัฐประหาร สร้างความกลัว ใช้อาวุธ ใช้อำนาจใช้เครื่องมือจับกุมคุมขัง ทำให้หายตัวไป ทำลายชีวิต เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลง

แต่การพัฒนาของสังคมไม่เคยหยุด จะก้าวไปข้างหน้าเสมอ แม้บางครั้งจะไปข้างหน้า 2 ก้าว ถอยหลัง 1 ก้าว ก็ตาม ผู้มีคุณธรรมและมีปัญญา จึงควรช่วยกันประคับประครองการเดินไปข้างหน้าของสังคม เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และความเป็นธรรม

ข้อเรียกร้อง 3 ประการของนักเรียนนักศึกษา คือ

1.ให้หยุดคุกคามประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย

2.ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย

3.ให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในระบบที่เป็นธรรม โดยมีจุดยืนไม่เอารัฐประหาร ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีคุณธรรมควรยินดีตอบรับ

การชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 ได้เปิดมิติใหม่ เรียกร้องให้มีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ข้อเรียกร้องทั้งหมดแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจ​ ไม่ผิดกฎหมาย​ แต่จะลดสิ่งที่ผู้แอบอิงสถาบันฯ ใช้หาผลประโยชน์ส่วนตนและใช้กลั่นแกล้งผู้อื่น นับเป็นความปรารถนาดีที่คนรุ่นใหม่ที่เสนอเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ยืนยาวสถาพร จึงน่าที่จะได้รับไปพิจารณาอย่างกว้างขวาง ศ.สุชาติ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: