32 ส.ส.เพื่อไทย ประกาศยืนข้างนักศึกษา

32 ส.ส.เพื่อไทย ประกาศยืนข้างนักศึกษา
14 สิงหาคม 2563
333

เปิด 32 ส.ส.เพื่อไทย ประกาศยืนข้างนักศึกษา ถึงขั้นเตรียมใบรับรองเงินเดือน ส.ส. เอาไว้ หากเกิดการจับกุมนิสิต นักศึกษา จะยื่นประกันตัวให้

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยและรองประธานกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยกลุ่มส.ส.เพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวว่า นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงนามมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ร่วมกับส.ส.เพื่อไทยทั้งสิ้น 32คน ให้มาดูแลการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา

โดยหากมีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดใด ในพื้นที่กทม. ภาคเหนือ ภาคอีสาน ให้ส.ส.เพื่อไทยที่อยู่ในเขตนั้น ๆ ไปดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักศึกษา

นอกจากนี้ส.ส.ที่จะไปประสานงานต้องเตรียมใบรับรองเงินเดือนเอาไว้ด้วย ในกรณีหากเกิดการจับกุมนิสิต นักศึกษา เราจะได้ยื่นประกันตัวให้ได้ทันที

สำหรับ 32 ส.ส.นั้น ประกอบไปด้วย
1.นายสมคิด เชื้อคง
2.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
3.นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
4.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
5.นายการุณ โหสกุล
6.นางสมหญิง บัวบุตร
7.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
8.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
9.นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
10.นายรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์
11.นายประภูศักดิ์ จินตะเวช
12.นายดะนัย มะหิพันธ์
13.นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
14.นายบุญแก้ว สมวงศ์
15.นายธนกร ไชยกุล
16.นส.ชนก จันทาทอง
17.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
18.นายภาควัต ศรีสุรพล
19.นายสยาม หัตถสงเคราะห์
20.นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
21.นส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
22.นายองอาจ วงษ์ประยูร
23.นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
24.นายวัน อยู่บำรุง
25.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
26.นส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
27.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
28.นายจิรทัศ ไกรเดชา
29.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
30.นายวันนิวัติ สมบูรณ์
31.นส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี
32.นส.จิราพร สินธุไพร

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง